Vítejte na webových stránkách základní školy
stránky naší mateřské školy najdete na adrese www.msukina.cz
Inkluze v Základní škole 17. listopadu

Vážení rodiče,

od 1. září 2016 vstoupila v platnost novela školského zákona zahrnující mimo jiné i tzv. inkluzi. Pro rodiče našich žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se v této chvíli ještě nic zásadního nemění. U všech žáků, kteří mají platné vyšetření z pedagogických poraden či speciálních pedagogických center, zůstávají i nadále v platnosti podpůrná opatření nastavená podle „starých“ posudků.

Nejpozději do dvou let od 1. září 2016 však musí školská poradenská zařízení všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami nově vyšetřit. Teprve na základě této nové diagnostiky bude škola postupovat podle ustanovení novely školského zákona.

Pokud si budete potřebovat v souvislosti s tzv. inkluzí cokoliv ujasnit, obracejte se na výchovné poradkyně Mgr. Kláru Dvořákovou (2. stupeň), nebo Mgr. Tamaru Vonkovou (1. stupeň).

Kontakt:

Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109

email: skola@zsjednicka.cz

telefon: 493 533 133, 735 161 288, 735 161 289

adresa: 17. listopadu 109, 506 01 Jičín

logo-eu