Vítejte na webových stránkách základní školy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

od letošního roku dochází ke změně termínu zápisu k povinné školní docházce. Místo tradičního ledna či února, se zápisy posunuly až na duben.

V naší Základní škole 17. listopadu se zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 uskuteční ve čtvrtek 20. dubna a v pátek 21. dubna 2017.

K důležité změně dochází i v případě odkladu povinné školní docházky.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

Vzhledem k posunutí termínu zápisu nebude z časových a organizačních důvodů vhodné absolvovat nutná vyšetření až po zápisu (jako dosud), ale bude nezbytné školské poradenské zařízení a odborného lékaře navštívit ještě před zápisem a k zápisu si s sebou již přinést obě nezbytná doporučení.

Proto upozorňujeme rodiče, kteří o odkladu pro své dítě letos uvažují, aby se k vyšetření do školského poradenského zařízení a k odbornému lékaři objednali co nejdříve – nejlépe ještě v lednu či v únoru.

Rodiče, kteří potřebují pomoci s posouzením školní zralosti svého  dítěte, se mohou o radu obrátit na mateřskou školu, kterou jejich dítě navštěvuje.

PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy

Kontakt:

Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace

email: skola@zsjednicka.cz

telefon: 493 533 133, 735 161 288, 735 161 289

adresa: 17. listopadu 109, 506 01 Jičín

logo-eu