Vzpomínka na Jana Palacha

S příchodem nového roku 2019 a s blížícím se vysvědčením dostaly děti několik dobrovolných domácích úkolů z dějepisu.

[…]

Okresní kolo dějepisné olympiády

Ve středu 16. ledna 2019 se na naší škole konalo okresní kolo dějepisné olympiády, do kterého se přihlásila dvacítka úspěšných řešitelů školních kol z osmého a devátého ročníku základních škol a věkem odpovídajících gymnazistů.

[…]

Dějepis v 7.B

Dne 9. ledna vysvětlil Lukáš Javůrek své třídě příčiny, průběh a následky stoleté války mezi Anglií a Francií. Jeho prezentace nám ukázala spletité vztahy mezi těmito státy a jejími panovníky. Lukáš nezapomněl zmínit účast českého krále Jana Lucemburského a jeho smrt v bitvě u Kreščaku. Lukáši, děkujeme a těšíme se na další téma zpracované […]

Čertovské předávání slabikářů 1.B

Začátkem prosince se v 1.B předával prvňáčkům slabikář a to z rukou jejich starších kamarádů a patronů ze 6.B. A jelikož toto předání vyšlo zrovna na 6.12, tak se to celé odehrálo „čertovsky“. Nejenže kamarádi ze 6.B přišli coby čerti, ale i děti z první třídy jim přichystaly a sami vyrobily čertovskou dobrotu.

Vánoční setkání prvňáčků 1.A a 1.B

Naše vánoční setkání se zaměřilo na staročeské zvyky. S dětmi jsme si vyzkoušeli zdobení perníčků a posílání lodiček. Perníčky se dětem velmi líbily, neboť si každý kousek ozdobeného perníčku mohly hned sníst. Lodičky v podobě skořápek od oříšků a svíčky si vyzkoušely děti, které chtěly vědět jak to bude s jejich cestou v příštím roce. […]

Vánoce 2018 v 6. A

Pátek 21. prosince 2018 nebyl ani trochu obyčejný. Byl to poslední školní den před vánočními prázdninami, a proto jsme toho kromě učení museli hodně stihnout. Část hodiny českého jazyka jsme věnovali návštěvě u našich prvňáčků. Povídali jsme si s nimi o Vánocích a na připravených pracovních listech s vánoční tematikou jsme společně hledali rozdíly a […]

Třída 6. A a „naši“ prvňáčci

V pátek 14. prosince jsme šli opět navštívit prvňáčky. Naše spolužačka Lucka Zemánková připravila pracovní listy, na kterých byly na vánočním stromečku ukryté matematické příklady. Prvňáčci měli za úkol příklady vypočítat a za odměnu si mohli stromeček a ozdoby na něm vybarvit. Potom jsme se pustili do výroby sněhových vloček z papíru. Jelikož se nám […]

Adventní Drážďany

6. prosince jeli žáci, kteří mají druhý cizí jazyk němčinu, nasát vánoční atmosféru do hlavního saského města – do Drážďan. Nejprve si prohlédli díla starých mistrů v obrazárně Zwinger a odtud se vydali prohlédnout vánoční středověký trh, fresku se znázorněným průvodem kurfiřtů a krásný kostel Frauenkirche, který byl na konci 2. světové války […]

Adventní věnce – 6.C

Před první adventní nedělí žáci 6. C tvořili adventní věnce. Možnost dostali během dvou hodin výtvarné výchovy. Pracovali s materiály, které si přinesli a šlo jim to pěkně od ruky. Výtvory byly velmi různorodé a povedené. Každý žák této třídy tak mohl v neděli 2. prosince zapálit první svíčku na vlastnoručně vyrobeném adventním věnci.

Rozsvícení vánočního stromku

Dne 4.12. se na naší škole slavnostně rozsvítil vánoční stromeček. Při této příležitosti zazpíval vánoční písně a koledy sboreček 1. stupně pod vedením paní učitelky Fiuráškové a za hudebního doprovodu paní učitelky Dlabolové. Všem malým zpěvákům a paním učitelkám moc děkujeme za navození slavnostní atmosféry. (Dv)

Návštěva muzea – 1.A

Dne 26. listopadu 2018 jsme již podruhé navštívili muzeum v Jičíně. Při prvním setkání měli žáci možnost nahlédnout do „zákulisí“ muzea (do depozitářů), seznámili se s některými vzácnými předměty a poznali „přírůstkovou knihu“, do které se zapisují všechny předměty.

Tentokrát jsme se dozvěděli spoustu informací o době ledové a na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli […]

Program Semiramis ve třídě 6. A

Ve čtvrtek 15. 11. se v naší třídě uskutečnil preventivní program SEMIRAMIS. Nejdříve si s námi lektorky Káťa a Lucka popovídaly o našem chování, připomněli jsme si pravidla naší třídy a pracovali s nimi. Následně jsme dostali za úkol nakreslit loď, na které budeme všichni společně na druhém stupni plout. Zadání jsme splnili docela dobře, […]

Podzimní tvůrčí dílna žáků 2.B

V úterý 13. 11. žáci navštívili K – klub, kde v rámci pracovních činností byla pro ně připravena tvůrčí dílna. Děti si vyrobily vyšívané přívěsky na krk nebo na klíče. Na výběr měli asi 10 typů dřevěných šablon, různé bavlnky a motivy k vyšívání. Všichni pracovali s chutí a ze své práce měli radost.

Dějepis v 7.B

Z žákovského parlamentu vzešel návrh, aby si žáci vybrali libovolnou hodinu a zkusili si přednést před třídou nové učivo. Andrea Nožičková z této třídy se chopila příležitosti a vybrala si téma románské kultury. Její prezentace byla pěkně propracovaná, doplněná mnoha obrázky a po zápisu stihla třída zhlédnout i krátký dokument. Děkujeme a těšíme se […]

Divadelní představení Romantismus není jen romantika

V pondělí 26. listopadu jsme se spolu s ostatními žáky 7. a 8. ročníku v K-klubu zúčastnili divadelního představení Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému. Prostřednictvím scének, které byly nejen poučné, ale i velice vtipné, jsme se dozvěděli nové informace o životě a díle Johanna Wolfganga Goetha, Nikolaje Vasiljeviče Gogola, Victora […]