Newsletter květen/červen

Kuličkiáda 4.tříd

Mezi typické jarní hry kdysi patřily kuličky. V dnešní době mobilních telefonů a počítačových her tuto hru děti téměř neznají. A tak jsme si ji znovu připomněli.

[…]

Erasmus+ Výměnný pobyt 13. – 19. 5. (VIDEO)

(Ke)

Jednička v parku

V sobotu 2. 6. 2018 proběhl v zámeckém parku již druhý ročník akce Jednička v parku. Během krásného slunečného dopoledne mohli návštěvníci akce zhlédnout 14 pódiových vystoupení. Kromě toho žáci s vyučujícími připravili mnoho stanovišť, na kterých bylo možné vyzkoušet si svoje dovednosti a vědomosti, anebo se nechat zkrášlit pletením copánků a namalováním obličeje. Součástí […]

Prima den v Pařezské Lhotě

V rámci projektu ERASMUS a ve spolupráci s K-klubem se vydali žáci a žákyně osmých tříd se svými třídními učitelkami do Pařezské Lhoty. Po rozcvičce hráli hru „Laser“. Dostatečně rozhýbaní pak slaňovali skalní masiv a přejížděli po laně v sedacím úvazku. Vyzkoušeli si střelbu ze vzduchovky. Nakonec opékali špekáčky. Vraceli se domů se […]

Sběr papíru 9.B

Jako každý měsíc se deváté třídy střídají při službě na sběru papíru. V měsíci květnu jsme byli na řadě my – 9. B, Zuzana Müllerová, Adéla Kormanová, Denisa Tintěrová, Michaela Tobiášová, Vladislav Šamko, Vítek Palička a Miloš Mráček. Kluci statečně pomáhali a holky zapisovaly. Byl to závěrečný sběr, proto jsme se ho zhostili s humorem […]

Semiramis 9.B

Dne 4. května jsme měli setkání se Semiramisem. Zavzpomínali jsme na předešlé čtyři roky a na minulá setkání. Tématem bylo: ,,Nemůžu žít bez…“. Toto téma mělo poukazovat na různé závislosti na drogách, ale i na rodině, na kamarádech apod. Hráli jsme hru zvanou Čertův mariáš. Při této aktivitě jsme si napsali pět nejcennějších hodnot v […]

Přírodopisná soutěž 6. ročníků

V předposledním květnovém týdnu proběhla přírodopisná soutěž šestých tříd. Tříčlenné týmy žáků soutěžily ve znalostech o obratlovcích. Žáci museli zapojit svou paměť, důvtip a představivost. Také si zkusili týmovou práci v praxi. Nejlépe obstály tyto skupiny:

Drahoňovská, Nožičková, Roh 6.B 86,5 b. Dejl, Houfek, Vávra 6.B 82 b. Karták, Kovář, Přibyl 6.C 81,5 b. […]

Okresní kolo Pythagoriády

V pondělí 28. 5. 2018 se konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.

Sportovně-turistický pobyt třetích tříd ( 3.A, 3.B, 3.C)

V týdnu od 23. 4. do 27. 4. 2018 proběhl „SPORTOVNĚ-TURISTICKÝ POBYT“ žáků třetích tříd v penzionu Artur – Malý Semerink Janov nad Nisou.

Ubytovali jsme se v lokalitě Malého Semerinku na chatě Artur. Chata byla dobře vybavena, okolí poskytovalo množství námětů pro sportování a zábavu (horolezeckou stěnu, trampolínu, průlezky, lanová houpačky, hřiště).

[…]

Okresní kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

17.4. 2018 se konalo okresní kolo Matematické olympiády. Naši školu reprezentovala Andrea Nožičková ze 6.B. Aby vůbec do okresního kola postoupila, musela správně vyřešit 3 nesnadné matematické úkoly a stát se tak úspěšnou řešitelkou školního kola. V okresním kole se sešlo 26 nejlepších řešitelů z jednotlivých škol. Nejvíce bodů (14 b.) dosáhlo celkem 5 soutěžících […]

Masaryk ve výtvarné výchově

V rámci projektu „TGM 80“ si žáci a žákyně 6. C a 8. B společně s třídními učitelkami připomněli osobnost prvního československého prezidenta i na hodinách výtvarné výchovy. Osmáci kreslili portrét. Šesťáci si troufli na busty. O tom, jak se jim díla povedla, se mohli na vlastní oči přesvědčit návštěvníci školy o Dnu otevřených dveří.

[…]

Pythagoriáda na 2. stupni

5. a 6. dubna 2018 se vybraní žáci 6. až 8. tříd zúčastnili matematické soutěže Pythagoriáda.

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci a žákyně: 6 ročník – 1. Andrea Nožičková (6.B), 2. Vojtěch Lechovský (6.A), 3. Magdalena Linda Stránská (6.C)

7. ročník – 1. – 2. Štěpánka Kubínová (7.A), Willi Jezbera (7.A)

3. – 5. Jan […]

Pythagoriáda – 5.r.

V pátek 6. 4. 2018 se 20 žáků z pátých tříd zúčastnilo školního kola 41. ročníku Pyhtagoriády. Celkem řešili 15 úloh daného tématu „ V pohádce“. Za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Nejlepšími soutěžícími se stali Dominik Kaňka z 5.C /13 b./ a Jakub Filip z 5. A /12 b./, kterým blahopřejeme a […]

Projektová hodina přírodopisu v 9. třídách

„Písemka nebo trocha iniciativy?“. „ Iniciativa“. Bylo rozhodnuto. A tak deváťáci hledali a třídili informace, pomocníkem jim byl internet, knížky a učebnice. Téma bylo jasné, zmapovat kopce v Českém ráji. Znalostí měli víc než dost, v hodinách přírodopisu se seznámili se sopečnou činností, vznikem pohoří, s horninami a nerosty, které jsou spjaty s touto činností…..takže […]