Živá knihovna povolání

V úterý dne 6. 11. 2018 se v Masarykově divadle v Jičíně konala akce Živá knihovna povolání. Hlavním organizátorem akce byl Svaz průmyslu a dopravy ČR. Cílem akce bylo přilákat žáky 9. ročníků základních škol ke studiu zejména technických oborů a ukázat jim možnosti, jak se uplatnit na trhu práce v našem regionu. […]

Osobnosti naší historie – soutěž

Součástí projektového dne ke stému výročí vzniku Československa bylo vyhodnocení soutěže „Poznej osobnosti naší historie“. Úkolem řešitelů bylo spojit fotografie významných Čechů minulosti s jejich jmény. Žáci mohli využít nápovědy umístěné na panelu v atriu školy. Škoda jen, že se do soutěže zapojilo pouze 12 žáků a žákyň 2. stupně. Největší zastoupení mezi řešiteli měly […]

Veletrh středních škol

V pátek 19. 10. 2018 žáci devátých tříd naší školy navštívili v Masarykově divadle výstavu Student. Od zástupců středních škol a učilišť získali propagační materiály a dozvěděli se mnoho užitečných informací o přijímacích zkouškách, studiu a budoucím uplatnění.

OSLAVA 100 LET REPUBLIKY

V pátek 26. října žáci a žákyně druhého stupně v rámci celoročního projektu k stému výročí vzniku samostatného československého státu plnili úkoly na dvanácti stanovištích. Soutěžilo se ve skupinách po ročnících. Soutěžím předcházela rozhlasová relace a shromáždění v hale tělocvičny, kde proběhlo zahájení a zazněla také česká hymna.

[…]

Osmičky 20. století v dějinách Jičína

V říjnu několik tříd druhého stupně navštívilo muzeum a absolvovalo komentovanou prohlídku výstavy „Osmičky 20. století v dějinách Jičína“.

[…]

Návštěva divadelního představení Pygmalion

Ve středu 10. 10. 2018 se žáci osmých a devátých ročníků vydali do Městského divadla v Mladé Boleslavi na představení Pygmalion, komedii od G. B. Shawa.

[…]

Zeměpisná exkurze – Pražský hrad

V úterý 2. 10. 2018 se 9. třídy vydaly na zeměpisnou exkurzi do Prahy. Navštívili jsme areál Pražského hradu – Svatovítskou katedrálu, Starý královský palác s Vladislavským sálem, Rožmberský palác, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, expozici Příběh Pražského hradu. Zájemci měli možnost si prohlédnout také Obrazárnu Pražského hradu. Na exkurzi panovala dobrá nálada a i […]

První školní den

Dne 3. září 2018 jsme se slavnostně přivítali s žáky prvních ročníků naší základní školy. Žáci 6.A a 6.B, kteří jsou patrony prvňáčků zahájili nový školní rok představením svých svěřenců a usadili je na jejich místa. Poté nás navštívil starosta města Jičína pan doktor Jan Malý, ředitel školy doktor Ivan Truhlička a zástupkyně pro 1. […]

Přednáška k 100. výročí vzniku Československa

Ve čtvrtek 27. září do naší školy přijela lektorka Bc. Dana Šimková s přednáškou na téma „Založení Republiky“. Nejprve si ji poslechli žáci a žákyně devátého ročníku, poté i osmáci.

[…]

Projekt 100 let republiky – Srpen 1968 očima pamětníků

O prázdninách uplynulo již 50 let od „bratrské pomoci“ vojsk Varšavské smlouvy, od obsazení Československa a ukončení nadějného období svobody, tzv. Pražského jara. O těchto událostech jsme si připravili prezentace (jejich základem byla vyprávění pamětníků) a v jednotlivých třídách druhého stupně jsme je postupně přednesli. Všechny prezentace vystavíme na nástěnce v atriu, aby si je […]

Vyhodnocení dějepisné soutěže

K padesátému výročí okupace naší země jsme pro žáky a žákyně druhého stupně připravili otázky, na které hledali odpovědi i na panelu v atriu školy.

[…]

Dějepisná exkurze 7. tříd

V úterý 11. 9. a ve středu 12. 9. navštívili žáci 7.tříd Archeopark ve Všestarech. Za slunečného počasí si vyzkoušeli praktické dovednosti našich předků – házeli oštěpem, mleli zrní na mouku, brousili kamenné sekerky, ryli půdu dřevěnými nástroji a prohlédli si jejich obydlí. Poté v kinosále viděli několik dokumentů o životě našich předků, mohli zkusit […]

Rok 1968 ve výuce dějepisu

První hodiny dějepisu v novém školním roce věnovali vyučující událostem roku 1968. Připomněli 50. výročí vpádu okupačních vojsk na území Československa a tragickou smrt dvou jičínských občanů.

[…]

Slavnostní předávání vysvědčení

Dne 28.6.2018 proběhlo v kulturním domě již tradiční slavnostní předávání vysvědčení žákům devátých ročníků. Kromě jejich třídních se s našimi deváťáky rozloučili i ostatní vyučující, ředitel školy a zástupce města Jičína, vedoucí odboru školství, pan Ing. Miroslav Kazda. Všem přejeme do života hodně úspěchů!

Loučení s deváťáky 2018

Dne 27.6. se „deváťáci“ rozloučili se školou, naposled seběhli špalírem mladších spolužáků schody do přízemí, aby tak ukončili svou povinnou školní docházku a působení na naší škole.

(Dv)