Vzpomínka na Jana Palacha

S příchodem nového roku 2019 a s blížícím se vysvědčením dostaly děti několik dobrovolných domácích úkolů z dějepisu.

[…]

Okresní kolo dějepisné olympiády

Ve středu 16. ledna 2019 se na naší škole konalo okresní kolo dějepisné olympiády, do kterého se přihlásila dvacítka úspěšných řešitelů školních kol z osmého a devátého ročníku základních škol a věkem odpovídajících gymnazistů.

[…]

Dějepis v 7.B

Dne 9. ledna vysvětlil Lukáš Javůrek své třídě příčiny, průběh a následky stoleté války mezi Anglií a Francií. Jeho prezentace nám ukázala spletité vztahy mezi těmito státy a jejími panovníky. Lukáš nezapomněl zmínit účast českého krále Jana Lucemburského a jeho smrt v bitvě u Kreščaku. Lukáši, děkujeme a těšíme se na další téma zpracované […]

Vánoce 2018 v 6. A

Pátek 21. prosince 2018 nebyl ani trochu obyčejný. Byl to poslední školní den před vánočními prázdninami, a proto jsme toho kromě učení museli hodně stihnout. Část hodiny českého jazyka jsme věnovali návštěvě u našich prvňáčků. Povídali jsme si s nimi o Vánocích a na připravených pracovních listech s vánoční tematikou jsme společně hledali rozdíly a […]

Sportovní den na 2. stupni

20. prosince proběhl na 2. stupni sportovní den – tedy zimní část školní olympiády. První vyučovací hodinu se všechny třídy sešly na zahájení v hale školy. Všichni jsme se seznámili s pravidly soutěží a začali jsme sportovat. Třídy začaly soutěžit ve společných disciplínách dívek a chlapců. Soutěžilo se v přeskoku přes švihadlo, ve výdrži v […]

Exkurze 6. B – Praha

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 jsme se vlakem rozjeli na exkurzi do Prahy.

[…]

Spolupráce 6. B a 1. B

Po celý letošní rok třída 6. B spolupracuje se třídou 1. B a provází malé prvňáčky začátkem jejich školní docházky. 3. září jsme prvňáčky přivítali před školou a pomohli jim zorientovat se první den ve škole. Každý šesťák dostal na starosti jednoho prvňáčka. V říjnu jsme byli společně pouštět draky poblíž Čeřovky. Slunečné a větrné […]

Třída 6. A a „naši“ prvňáčci

V pátek 14. prosince jsme šli opět navštívit prvňáčky. Naše spolužačka Lucka Zemánková připravila pracovní listy, na kterých byly na vánočním stromečku ukryté matematické příklady. Prvňáčci měli za úkol příklady vypočítat a za odměnu si mohli stromeček a ozdoby na něm vybarvit. Potom jsme se pustili do výroby sněhových vloček z papíru. Jelikož se nám […]

Anglické divadlo Jack and Joe

Dne 18. prosince jsem se s celou třídou v Masarykově divadle zúčastnila představení v anglickém jazyce. Hlavními postavami byli bratři Jack a Joe a průvodkyní vládkyně cizokrajných jazyků. Jednomu z bratrů se stala nehoda (snědl jedovatou houbu) a ten druhý šel hledat pomoc. Postupně se setkával s různými lidmi. Někteří byli ochotni pomoci, ale našli […]

Oživlý komiks v 6.A

Stejně jako v loňském školním roce i letos si žáci 6.A zpříjemnili hodinu angličtiny zinscenováním komiksu z učebnice. Tříčlenné skupinky žáků sehrály vtipný příběh s názvem Mickey’s model dinosaur. Žáci se na své krátké vystoupení před třídou připravili velmi pečlivě. Nejen že se naučili zpaměti text příběhu, ale přinesli si i potřebné rekvizity včetně oblíbeného […]

Adventní věnce – 6.C

Před první adventní nedělí žáci 6. C tvořili adventní věnce. Možnost dostali během dvou hodin výtvarné výchovy. Pracovali s materiály, které si přinesli a šlo jim to pěkně od ruky. Výtvory byly velmi různorodé a povedené. Každý žák této třídy tak mohl v neděli 2. prosince zapálit první svíčku na vlastnoručně vyrobeném adventním věnci.

Dějepis v 7.B

Z žákovského parlamentu vzešel návrh, aby si žáci vybrali libovolnou hodinu a zkusili si přednést před třídou nové učivo. Andrea Nožičková z této třídy se chopila příležitosti a vybrala si téma románské kultury. Její prezentace byla pěkně propracovaná, doplněná mnoha obrázky a po zápisu stihla třída zhlédnout i krátký dokument. Děkujeme a těšíme se […]

Úspěch na florbalovém turnaji

V pátek 16. listopadu jsem se spolu s ostatními zúčastnil turnaje ve florbale v Nové Pace. Z naší třídy 6. A byl ještě členem družstva můj kamarád Vašek Buchar. Mezi sedmi týmy se mužstvo z naší školy neztratilo, vybojovali jsme druhé místo a domů jsme si přivezli pohár, diplom a medaile.

Jakub Chaloupský […]

Divadelní představení Romantismus není jen romantika

V pondělí 26. listopadu jsme se spolu s ostatními žáky 7. a 8. ročníku v K-klubu zúčastnili divadelního představení Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému. Prostřednictvím scének, které byly nejen poučné, ale i velice vtipné, jsme se dozvěděli nové informace o životě a díle Johanna Wolfganga Goetha, Nikolaje Vasiljeviče Gogola, Victora […]

Školní kolo dějepisné olympiády

V pondělí 19. listopadu 2018 se konalo školní kolo dějepisné olympiády na téma „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“.

[…]