Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Ve čtvrtek 25. 1. proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády. Žáci ve dvou vyučovacích hodinách vyhledávali informace v atlase, využívali své zeměpisné znalosti a dovednosti. Školní práce byla poskládaná ze tří samostatných částí. Ten, kdo ze všech částí získal nejvíce bodů, vyhrál.

V kategorii 6. tříd se na […]

Semiramis 4. D

Na konci ledna se žáci 4. D třídy zapojili do preventivního programu Semiramis. Program pro děti lektorky velmi pěkně připravily. Nejdříve proběhlo vzájemné seznámení, potom byl program zaměřen na pravidla chování ve třídě a jejich dodržování. Diskutovalo se také o pojmech vzájemná pomoc a kamarádství. Lektorky využívaly také relaxační techniky, pohybové aktivity a metody rozhovor […]

První akce žákovského parlamentu 2018 – volba maskota školy

V první polovině školního roku 2017/2018 zástupci tříd žákovského parlamentu vymysleli a následně kompletně připravili volbu o školního maskota. Tento návrh přednesl a představil Jiří Janatka ze třídy 6.A. Poté žáci společnými silami vymysleli kompletní logistiku a metodiku výběru maskotů z jednotlivých tříd a jejich následné volení. Volby probíhali ve dnech 15. – 21.1.2018. Každý […]

Okresní kolo matematické olympiády

Ve středu 24. ledna se na ZŠ Poděbradova, Jičín konalo okresní kolo matematické olympiády. 17 účastníků řešilo 3 matematické úlohy. Z naší školy postoupili žáci z 5. A Daniel Duczinsky, Michal Viták a žákyně z 5. B Stuchlíková a Vlada Vrabie. Úspěšnou řešitelkou se stala Vlada Vrabie, která se umístila na pěkném 8. […]

Sportování 5. tříd

Dne 18.1.2018 proběhlo dopolední sportování v rámci společných akcí – Pětky spolu.

Soutěžilo se ve dvou blocích. Prvním úkolem páťáků bylo utkat se sám za sebe v kruhovém tréninku, který byl hodně fyzicky náročný a proto nám připomínal sportovní soutěž Iron Man. Kluci a holky tak soutěžili o titul Iron Boy a Iron Girl. První […]

Okresní kolo dějepisné olympiády

Ve středu 17. ledna 2018 se na naší škole konalo okresní kolo dějepisné olympiády, do kterého postoupila dvacítka úspěšných řešitelů školních kol včetně Zuzky Mullerové a Jakuba Sedláka z 9. ročníku. Letošní téma „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938“ lépe sedlo gymnazistům. V první desítce se jich umístilo sedm. Jakub […]

Projektová hodina AJ v 5.A

Žáci 5.A si zpestřili hodinu anglického jazyka vytvářením projektu „My timetable.“ Využili znalostí probíraného učiva s tématikou školy a školních předmětů. Do svého projektu zakomponovali jak vypracovaný rozvrh hodin v anglickém jazyce, tak i stručné vyprávění o naší škole a svých oblíbených předmětech. Projekt obohatili nakreslenými či nalepenými obrázky. Děti následně vybraly 9 nejlepších výtvorů, […]

Newsletter – listopad\prosinec

(Ke)

Výstava v galerii

 

Ve čtvrtek 11. 1. 2018 žáci a žákyně 8. B navštívili galerii, aby se v rámci komentované prohlídky dozvěděli informace o životě a díle architekta Čeňka Musila. Prohlédli si fotografie a plány jím navržených staveb nejen v Jičíně, ale

[…]

Andělíček Stříbrovlásek 4.D

Děti 3.- 4. tříd z dramatického kroužku si na adventní čas připravily krátký příběh „O andělíčkovi Stříbrovláskovi“, kterému se v nebi nechtělo pracovat, a tak ho svatý Petr vyslal na zem vykonat nějaké dobré skutky.

[…]

Anglické divadlo

Dne 20.12. 2017 žáci naší školy měli možnost zhlédnout divadelní představení v anglickém jazyce.

[…]

Vánoce ve 4. D

Vánoční svátky patří mezi ty nejkrásnější. Oblíbené jsou zejména mezi dětmi, že? Pro rodiče znamenají nakupování, uklízení, pečení, ale vše je korunováno Štědrým dnem. To se sejdou ti nejbližší, pustí se koledy, rozsvítí stromečky a svíčky a všude panuje láska a klid. A pak si maminky i tatínkové v klidu sednou a odměnou jim jsou […]

Ochutnávka Masarykova cukroví

V pátek 22. prosince 2017 po velké přestávce, kdy ve třídách začaly vánoční besídky, děvčata ze 7. B roznesla talíře s Masarykovým cukrovím, které upekli žáci a žákyně o pracovních činnostech. Cukroví ochutnali nejen sedmáci a osmáci, ale i vyučující, paní sekretářka a účetní a paní uklízečky. Všem velice chutnalo. Originální recept jsme přivezli z […]

OHLÉDNUTÍ ZA ZIMNÍ ČÁSTÍ OLYMPIÁDY

Olympiáda jičínských škol se koná jednou za dva roky, skládá se ze zimní a letní části.

[…]

OJŠ – stolní tenis, florbal

Druhý den, stejné sporty, jen rozdílné kategorie. Starší tentokrát bojují ve stolním tenisu a mladší svádějí boj na palubovce.

[…]