„TGM 80“

Ve čtvrtek 14. září jsme si připomněli 80. výročí úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Rozhlasovou relaci přečetly Aneta a Miluše z 8. B. Báseň Jaroslava Seiferta „To kalné ráno“ přednesla Míša ze 7. A. Zároveň byl zahájen projekt „TGM 80“, během kterého se děti budou blíže seznamovat s Masarykovým životem a dílem. Jejich práce budou vystavovány na panelu v atriu. Také se budou moci zapojit do vědomostní soutěže a zúčastnit zájezdu.

(Ví)