Prohlídka Prahy

Již na začátku nového školního roku žáci 5. ročníků uskutečnili vlastivědnou exkurzi do Prahy. V úterý 12. září se svými třídními učitelkami si prohlédli nejznámější kulturní památky historické Prahy. Prohlídka hlavním městem začala plavbou po Vltavě na lodi Klára. Zde dětem p. Zikmundová představila odborný doprovod. Po plavbě následovala procházka k židovské synagoze, na Staroměstské náměstí, dále na Karlův most, Nerudovou ulicí až na Pražský hrad. Prohlédli jsme si Katedrálu sv. Víta i Vladislavský sál. Paní průvodkyně dětem v průběhu vycházky podaly odborný výklad k pamětihodnostem. Ten byl doplňován kontrolními otázkami. Žáci získali mnoho nových informací, kterými si rozšířili svoje znalosti učiva o Praze a na vlastní oči viděli některé její historické památky. K tomu, že se exkurze vydařila, přispělo i pěkné počasí.

(Hat)