Projektová hodina AJ v 5.A

Žáci 5.A si zpestřili hodinu anglického jazyka vytvářením projektu „My timetable.“ Využili znalostí probíraného učiva s tématikou školy a školních předmětů. Do svého projektu zakomponovali jak vypracovaný rozvrh hodin v anglickém jazyce, tak i stručné vyprávění o naší škole a svých oblíbených předmětech. Projekt obohatili nakreslenými či nalepenými obrázky. Děti následně vybraly 9 nejlepších výtvorů, které si vystavily na nástěnce ve třídě.

(Ke)