První akce žákovského parlamentu 2018 – volba maskota školy

V první polovině školního roku 2017/2018 zástupci tříd žákovského parlamentu vymysleli a následně kompletně připravili volbu o školního maskota. Tento návrh přednesl a představil Jiří Janatka ze třídy 6.A. Poté žáci společnými silami vymysleli kompletní logistiku a metodiku výběru maskotů z jednotlivých tříd a jejich následné volení. Volby probíhali ve dnech 15. – 21.1.2018. Každý žák druhého stupně a pátých tříd obdržel označený hlasovací lístek, na který mohl vybrat svého favorita a vhodit ho do připravené hlasovací urny.

Velice si ceníme toho, že se celá akce zorganizovala žáky, že byli schopni veškeré potřebné věci připravit a vymyslet a doufáme, že se tímto také naučili něco nového.

Splítek