Semiramis 4. D

Na konci ledna se žáci 4. D třídy zapojili do preventivního programu Semiramis. Program pro děti lektorky velmi pěkně připravily. Nejdříve proběhlo vzájemné seznámení, potom byl program zaměřen na pravidla chování ve třídě a jejich dodržování. Diskutovalo se také o pojmech vzájemná pomoc a kamarádství. Lektorky využívaly také relaxační techniky, pohybové aktivity a metody rozhovor a diskusi. V závěrečné činnosti děti zjistily, že jsou třída kamarádů ochotných si navzájem pomoct. A to je skvělé…

M. Pátková