Semiramis  5.A

Ve středu 24. ledna v naší třídě proběhl preventivní program Semiramis. Lektorky žáky seznámily s úkoly této organizace. Dále s nimi vedly rozhovory, vytvářeli společně pravidla chování ve třídě a hlavně jejich dodržování. Na závěr si je společně zapsali a podepsali. Přednáška byla doplněna pohybovými aktivitami, které děti bavily a aktivně se jich účastnily.

(Hat)