Knihovna 4. D

Dne 30.1. 2018 žáci 4. D třídy navštívili Knihovnu V. Čtvrtka v Jičíně. Námětem besedy byly tentokrát „Pověsti“. Paní knihovnice Trybenekrová dětem přečetla pověst a děti společně na základě přečteného vyvodily znaky pověsti. Povyprávěly si o známých pověstech, zopakovaly si pověsti z blízkého okolí (např. o vzniku Zebína, o hradě Veliš…). S pověstmi pracovaly také ve skupinách. Na závěr si půjčily knihy na domácí čtení. Další návštěva knihovny bude zaměřená na orientaci v knihovně a vyhledávání knih podle názvu nebo autora. Už teď se těšíme.

M.Pátková