Velký úspěch pro naši školu

Andrea Nožičková vyhrála i krajské kolo zeměpisné olympiády v Hradci Králové.

V kategorii A (6. třídy základních škol a 1. ročník osmiletých gymnázií) obsadila 1. místo naše žákyně – Andrea Nožičková z 6.B. V krajském kole zúročila svoje vědomosti, píli a neustálý zájem o poznání. Krajské kolo se konalo 28.3. v Hradci Králové.

Touto cestou děkujeme  rodičům za podporu své dcery a panu učiteli zeměpisu  – Ondřeji Splítkovi .

Andrejce přejeme úspěch i v dalších soutěžích.

GRATULUJEME!!!

(Fe)