Projektová hodina přírodopisu v 9. třídách

„Písemka nebo trocha iniciativy?“. „ Iniciativa“. Bylo rozhodnuto. A tak deváťáci hledali a třídili informace, pomocníkem jim byl internet, knížky a učebnice. Téma bylo jasné, zmapovat kopce v Českém ráji. Znalostí měli víc než dost, v hodinách přírodopisu se seznámili se sopečnou činností, vznikem pohoří, s horninami a nerosty, které jsou spjaty s touto činností…..takže bylo potřeba dát hlavy dohromady, informace utřídit, zjistit polohu kopce z hlediska Jičína a republiky, taky něco málo z historie, dohledat faunu a flóru tamější oblasti, dobu aktivity sopky a geologický vývoj. Žáci pracovali ve skupinách, nejčastěji po třech, každá ze skupin na jiné, vylosované, téma. Díky jejich píli víme zase o něco víc o dominantě Českého ráje Troskách, taky o Veliši, Zebíně, Kumburku, Čeřovce, Kozákově či Humprechtu…

Práce jsou přínosem nejen pro žáky samotné, ale některé z prací by klidně mohly sloužit jako informační tabule pro návštěvníky těchto zajímavých míst v Českém ráji.

(Tu)