Školní družina

Řád školní družiny

Provoz ŠD je od 6:30-7:25 a 11:25-16:00 hodin.

Rodiče vyplní přihlášku do ŠD, kde uvedou dobu odchodu dítěte a jména s kým bude odcházet.

Děti je možno vyzvednout ihned po obědě nebo až ve 14 hod.,aby nebyla narušena plánovaná činnost s dětmi. Pokud bude dítě odcházet jiným, než nahlášeným způsobem, musí být tato skutečnost nahlášena včetně datumu písemně.

Každé dítě si přinese podepsaný sáček, v něm přezůvky, sportovní oblečení a obuv.

Karty k odběru obědů a výběr jídla si zajišťují rodiče (kancelář a škol. jídelna jsou v přízemí budovy ŠD),
složenky na každý měsíc obdrží děti od své vychovatelky.

Stanovený příspěvek na ŠD je 150,- Kč měsíčně, úhrada se provádí převodem z účtu nebo složenkou. Složenky na dané období obdrží děti od své vychovatelky.
Platby se provádějí za období:
září – prosinec 600,-
leden – březen 450,-
duben – červen 450,-

Rozpis oddělení ŠD

1. ODD. – Ceeová Květoslava – přízemí (2.C, 2.B)

2. ODD. – Mgr. Kocourková Drahomíra – suterén (2.A, 2.B)

3. ODD. – Mgr. Dlabolová Zuzana – 1. patro vpravo (3.C)

4. ODD. – Kocourková Monika – 1. patro vpravo (1.A)

5. ODD. – Šťastná Eva – 1. patro vpravo (3.B)

6. ODD. – Bc. Drbohlavová Nela 1. patro vpravo (1.B)

7. ODD. – Bc. Fikarová Jitka 1. patro vpravo (3.A)

Ranní ŠD

Pondělí – Pátek – D. Kocourková – 4. oddělení (1. patro)

Konečná ŠD

Pondělí N. Drbohlavová přízemí
Úterý E. Šťastná 1. patro
Středa N. Drbohlavová přízemí
Čtvrtek E. Šťastná 1. patro
Pátek N. Drbohlavová přízemí

Nabídka zájmových kroužků při ŠD

kroužek den vyučující
Kroužek vaření čtvrtek p. Fikarová J.
Kroužek malování, aranžování úterý p. Kocourková M.
Tvůrčí dílna – Šikulové středa p. Kocourková D.
Keramický kroužek pondělí, čtvrtek p. Ceeová K.

Všechny zájmové kroužky začínají 2.10. 2017.
Případný zájem nahlaste u vyučujících vychovatelek nejpozději do 15.9. 2017.
Kroužky probíhají v době od 14:15 do 15:45 hod.
Poplatek na jedno pololetí činí 350,- Kč.