Kroužky

Nabídka zájmových kroužků ZŠ v roce 2017/2018

kroužek třída den/hodina vyučující
Anglický jazyk 6. r. pondělí 7. hodina Keršlágerová
Anglický jazyk 7. r. středa 7. hodina Keršlágerová
Anglický jazyk 8. r. čt, po, st 7. hodina Ondráčková
Anglický jazyk 9. r. čtvrtek 8. hodina Tláskalová
Florbal st. pondělí 14 hala Jenčovský
Florbal ml. Středa 14 hala Jenčovský
Český jazyk 6. r. čtvrtek 7. hodina Machartová
Český jazyk 7. r. úterý 7. hodina Machartová
Český jazyk 8. r. po, stř Havelková
Matematika 7. r. pondělí 7. hodina Maxová
Matematika 8. r. čtvrtek 7. hodina Maxová
Matematika 9. r. středa 7. hodina Jiránková
Matematika 7. r. úterý 7. hodina Košťáková
Nj – konverzace 8. r. pondělí 13.15 Dvořáková
Pěvecký sbor středa 8. hodina Tláskalová
kroužek třída den/hodina vyučující
Miniházená 1., 2. r. středa 13:20 – 14:04 (hala) Frýbová
Miniházená 3. – 5. r. čtvrtek 12:30 – 13:15 (hala) Vyziblová
Pohybové hry 1., 2. r. úterý 12:30 – 13:15 (hala) Tobiášová
Pohybové hry 1., 2. r. úterý 12:30 – 13:15 (hala) Houfková
Sportovní hry 5. (4.) r. středa 13:20 – 14:05 (Tv přístavek) Vyziblová
Sportovní hry 3. r. úterý 13:30 – 13:15 (Tv přístavek) Jiránek
Zdravotní cvičení s prvky jógy 4. r. úterý 12:30 – 13:15 (hala) Veselá
Sboreček 1. – 3. r. čtvrtek 12:30 – 13:15 (učebna 5.C) Fiurášková

Dlabolová

Dramatický kroužek 4. r. úterý 13:15 – 14:00 (učebna 4.D) Pátková
Výtvarný kroužek 4. r. čtvrtek 13:15 – 14:00 (učebna 4.D) Pátková
Hry na zobcovou flétnu 4. r. úterý 13:00 – 13:45 (učebna 4.C) Veselá