Kroužky

Nabídka zájmových kroužků ZŠ v roce 2017/2018

 

kroužek třída den/hodina vyučující
Miniházená 1., 2. r. středa 13:20 – 14:04 (hala) Frýbová
Miniházená 3. – 5. r. čtvrtek 12:30 – 13:15 (hala) Vyziblová
Pohybové hry 1., 2. r. úterý 12:30 – 13:15 (hala) Tobiášová
Pohybové hry 1., 2. r. úterý 12:30 – 13:15 (hala) Houfková
Sportovní hry 5. (4.) r. středa 13:20 – 14:05 (Tv přístavek) Vyziblová
Sportovní hry 3. r. úterý 13:30 – 13:15 (Tv přístavek) Jiránek
Zdravotní cvičení s prvky jógy 4. r. úterý 12:30 – 13:15 (hala) Veselá
Sboreček 1. – 3. r. čtvrtek 12:30 – 13:15 (učebna 5.C) Fiurášková

Dlabolová

Dramatický kroužek 4. r. úterý 13:15 – 14:00 (učebna 4.D) Pátková
Výtvarný kroužek 4. r. čtvrtek 13:15 – 14:00 (učebna 4.D) Pátková
Hry na zobcovou flétnu 4. r. úterý 13:00 – 13:45 (učebna 4.C) Veselá