100 LET REPUBLIKY

Také naše škola se zapojuje do oslav 100letého výročí vzniku republiky. Prvním krokem našeho dlouhodobého projektu byly akce k výročí událostí roku 1968 (uctění památky na Letné, čtení příběhů a panel se soutěží), dále výzdoba oken a chodeb školy a také účast 8. a 9. tříd na přednášce s lektorkou Danou Šimkovou. Během celého roku si budeme připomínat významné osobnosti a události naší stoleté historie.

Každý měsíc bude tematicky zaměřen. V říjnu oslavíme výročí projektovým dnem, kdy se utkáme nejen ve znalostech, ale budeme soutěžit o nejlepší vlajku. V listopadu budeme besedovat o legionářích, prosinec „provoní“ recepty 1. republiky. V lednu vyvrcholí výtvarná soutěž o nejlepší známky a plakáty. Měsíce únor a březen nám připomenou naše prezidenty a klíčové okamžiky století. V dubnu protáhneme těla při školní spartakiádě nebo sletu. Celý projekt vyvrcholí v květnu anketou o největší osobnost století a dějepisnou soutěží.

Jir

 

Projekt 100 let republiky – Srpen 1968 očima pamětníků

O prázdninách uplynulo již 50 let od „bratrské pomoci“ vojsk Varšavské smlouvy, od obsazení Československa a ukončení nadějného období svobody, tzv. Pražského jara. O těchto událostech jsme si připravili prezentace (jejich základem byla vyprávění pamětníků) a v jednotlivých třídách druhého stupně jsme je postupně přednesli. Všechny prezentace vystavíme na nástěnce v atriu, aby si je spolužáci mohli ještě jednou připomenout.

Přednáška k 100. výročí vzniku Československa

Ve čtvrtek 27. září do naší školy přijela lektorka Bc. Dana Šimková s přednáškou na téma „Založení Republiky“. Nejprve si ji poslechli žáci a žákyně devátého ročníku, poté i osmáci.

K překvapení všech začala své vyprávění Marií Terezií a jejími reformami. Zmínila syny Josefa II. a Leopolda II., francouzskou revoluci a Napoleona. Zazněla Marseillaisa. Pokračovala líčením situace našeho národa v 19. století.

Velkou pozornost věnovala období národního obrození a významu divadlu.

Dojemná byla ukázka ze hry Fidlovačka s poslechem dvou slok písně Kde domov můj. Následovalo vyprávění o Národním divadle a zmínka o úspěších Čechů v oblasti vědy a techniky. Přednáška pokračovala první světovou válkou a rozpadem Rakouska – Uherska. Ocenila zásluhy T. G. Masaryka a legionářů na vzniku samostatného státu. Seznámila děti se státními symboly a s počátky existence republiky.

Na závěr školáci zazpívali českou hymnu, zvládli i druhou sloku písně. Snad alespoň někteří v tuto chvíli byli pyšní na své předky i na svou příslušnost k českému národu. Cílem přednášky tak nebyly jen nové poznatky.

Přednáškou jsme zahájili celoroční projekt, během kterého si budeme připomínat události uplynulého století.