Pokračujeme v projektu 100 let republiky

V průběhu měsíce ledna proběhla další z naplánovaných akcí školního projektu. Během hodin výtvarné výchovy měli žáci 6. – 9. tříd za úkol vytvořit návrh na známku. Známka měla obsahovat všechny náležitosti, které k ní patří (místo vydání, hodnotu, …). Žáci 9. ročníků mohli také navrhovat předlohu na plakát. Nejoriginálnější návrhy jsou vystaveny v atriu školy a za nejlepší práce z návrhů na známky byli oceněni V.Hanyšová ze 7. B, K. Tobolková z 9. A a M. Mráček ze 6. C.

Nejhezčí plakáty vytvořily A. Benešová z 9. A, K. Štěpová a A. Kouklová z 9. C. Pokračování – Pokračujeme v projektu 100 let republiky

Společné těšení na Vánoce- 5.D a 1.B

Vánoce jsou svátky klidu, pohody a setkání s přáteli. Aby se poznávali a navzájem si pomáhali také žáci naší školy, uspořádali jsme setkání žáků první a páté třídy. Jelikož jsou děti 5.D třídy velmi nápadité a kamarádské, připravili si dobrovolně projektovou hodinu Společné těšení. Žáci po dobu téměř dvou vyučovacích hodin pracovali ve skupinách společně. Páťáci si připravili pro malé prvňáčky stanoviště, kde se jim individuálně a ochotně věnovali. Prvňáčci si vyrobili jednoduchý svícen, vyzkoušeli si několik vánočních zvyků (krájení jablíčka, rozlousknutí ořechu a házení pantoflem), věštili ve věštírně, pouštěli lodičky, tiskli ve vánoční tiskárně a zhlédli v loutkovém divadle vánoční pohádku. Za hezkou práci byli všechny děti odměněné malou dobrotou. Prvňáci si kromě pěkného zážitku domů odnesli bonbónky a diplomy od starších kamarádů. Společné chvilky si opravdu užili a moc je to bavilo. Páťáky hřála u srdíčka myšlenka, že udělali malým kamarádům radost. A zvládli to sami! Jsem na vás, páťáci, pyšná. Pokračování – Společné těšení na Vánoce- 5.D a 1.B

Planetárium 5.C,D

V hodinách přírodovědy se žáci  již ve 4.ročníku seznamují s vesmírem. Učivo se dále prohlubuje v 5.ročníku. Na toto téma jsme navázali také exkurzí do Hvězdárny a planetária v  Hradci Králové v prosinci 2018. Rozvoj moderních digitálních technologií umožnil modernizaci v zobrazovacích možnostech planetárií. Proto v roce 2013 začala výstavba nové budovy digitálního planetária, kterou jsme navštívili. Ve vestibulu nás přivítala krásná plazmová koule. Poté děti usedly do pohodlných polohovacích křesel a vydaly se vstříc nádherné podívané. Na kulatou kopuli byl promítaný vzdělávací film o vzniku Země, Sluneční soustavě, Mléčné dráze, jiných galaxiích a různých vědeckých expedicích a projektech. Vše bylo doprovázeno poutavým výkladem zaměstnance planetária. Po zhlédnutí filmu jsme si prohlédli prostory planetária, prakticky si ukázali na modelech zatmění Slunce, Měsíce, střídání dne a noci…Víme, jakou barvu má Slunce a taky proč je obloha modrá. Exkurze byla velice zajímavá. Žáci 5.C a 5.D získali od zaměstnanců velkou pochvalu za své vědomosti i nad rámec těch získaných ve škole a za vzorné a kamarádské chování. Pokračování – Planetárium 5.C,D

Mikuláš 5.D

Jak je již 5.prosince zvykem, i letos do školy zavítal Mikuláš. Při své pochůzce školou navštívil také 5.D třídu. Děti se samozřejmě od rána těšily a nemohly se Mikuláše dočkat. Když vešel s anděly a čerty do třídy, úsměvy některých žáků byly trochu rozpačité. Někteří spolusedící se dokonce drželi za ruce. Pro jistotu! Co kdyby… Naštěstí v 5.D žádní velcí hříšníci nejsou, a tak nakonec čerti odešli s prázdnou a  Mikuláš děti odměnil bonbóny. Slíbil jim, že se ještě večer setkají… Tak zase za rok. Pokračování – Mikuláš 5.D

Kroužek: „Práce se stavebnicí Merkur“

Žáci ukončili práci v kroužku za 1.pololetí závěrečným výrobkem. Všem se práce dle vlastního nápadu vydařila. Někteří se již přihlásili na 2. pololetí, kde nás budou čekat složitější montáže s použitím návodu a plánku. Pokračování – Kroužek: „Práce se stavebnicí Merkur“

Sportovní klání 4. ročníku

Ve středu 30. 1. se v rámci ročníkových soutěží uskutečnilo v hale sportovní klání žáků 4. tříd. Soutěžilo se ve štafetovém běhu, hodu na koš a ve střelbě na branku. Výsledky všech soutěží byly velmi vyrovnané.  Pokračování – Sportovní klání 4. ročníku

Jednička v Drážďanech

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 jsme se s 50  žáky druhého stupně vypravili pocítit vánoční atmosféru do  Drážďan, hlavního města Saska. Žáci, kteří se učí druhý cizí jazyk němčinu, si zde měli možnost prověřit  své řečové znalosti a dovednosti.

Po příjezdu do Drážďan jsme si nejprve prohlédli díla starých mistrů v obrazárně Zwinger.  Poté jsme se vydali do historické jádra města,kde jsme byli zvědavi na středověký trh, fresku s průvodem kurfiřtů a kostel Frauenkirche. Prošli jsme si krásné trhy Neumarkt a Altmarkt, kde jsme byli nadšeni ze všudypřítomných chutí a vůní.

Poslední peníze, které dětem zbyly, mohly utratit v místních obchůdcích a přivézt si domů pár suvenýrů.

Počasí nám přálo a plni zážitků jsme se vrátili spokojení domů. Těšíme se na příští rok, kdy opět plánujeme v předvánoční čas tuto akci zopakovat.

Pokračování – Jednička v Drážďanech

Anglické divadlo pro 1. i 2. stupeň

Žáci naší školy zhlédli divadelní představení v anglickém jazyce. Pokračování – Anglické divadlo pro 1. i 2. stupeň

Dějepis v 7.B

Dne 16.1. a 18.1. si v této třídě vzali  dva aktivní žáci za svůj úkol odprezentovat hodinu dějepisu. První byl Honza Prostředník s jeho oblíbenou gotikou, poté Andrea Nožičková s tematem Karla IV. Oba se tohoto úkolu zhostili se ctí, měli krásné prezentace doplněné obrázky, nákresy a důležitými informacemi, Andrejka navíc i s ukázkou z Dějin udatného národa českého. Oběma děkujeme za oživení hodin a těšíme se na jejich další šikovné a odvážné  spolužáky.

Pokračování – Dějepis v 7.B

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

V úterý 15. ledna 2019 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěž měla dvě části – poslechovou a konverzační.

V kategorii 7. tříd soutěžilo 10 žáků. Na 1. místě se s 32 body umístila Magdalena Linda Stránská, na 2. místě s 29 body Matyáš Kahún a 3. místo s 25 body obsadila Nicol Matějková, všichni ze 7. C.

V kategorii 8. a 9. tříd soutěžilo pouze 6 žáků a nejvíce bodů jak v poslechové tak v konverzační části získala Denisa Koudelová z 9. C a tím pádem se umístila na 1. místě. O pouhý jeden bod méně získala Adéla Nováková z 9.A a obsadila zaslouženě 2. místo. Na 3. místě se umístil Josef Drbohlav z 9. C.

Všem účastníkům gratulujeme a vítězkám obou kategorií přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které proběhne 6. února na naší škole.

(Ke)

Pokračování – Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Vánoce 5.D

V pátek 21.prosince byli žáci 5.D třídy naposled ve škole v roce 2018. Čekají je krásné Vánoce a prázdniny. Někdy se školní den neskutečně vleče, ale tento pátek uběhl hrozně rychle. Děti si po příchodu do třídy připravily slavnostně stoly a odebraly se do 5.C třídy, kde proběhla ročníková akce Vánoce spolu. Po návratu z „návštěvy“ jsme si připomněli některé vánoční zvyky a vyslechli jsme referáty o slavení Vánoc v jiných zemích. Poté jsme si zazpívali koledy. A nejlepší na konec….dárečky. Děti 5.D jsou spolu denně ve škole již pátý rok. Za tu dobu se všichni dobře znají a vzniklo tu také mnoho kamarádství. Přibylo také několik nových žáků, které třída velmi hezky přijala. Také proto se děti chtěli navzájem obdarovat drobným dárkem. Zpod stromečku na každého vykukoval ten jeho. Takto pěkně jsme zakončili tento kalendářní rok 2018. Pokračování – Vánoce 5.D

Vánoce spolu- akce 5.ročníků

Poslední školní den roku 2018 si žáci 5.ročníků zpříjemnili společným setkáním. Nejdříve se vzájemně poučili o průběhu Vánoc v jiných zemích, o lidových zvycích, tradicích a pokrmech. Poté si poslechli hudební vystoupení flétnistů, pianistky, za doprovodu trubky si zazpívali společně koledy. Nechybělo ani taneční vystoupení a předvedení některých vánočních zvyků. Mezi dětmi panovala příjemná vánoční nálada. Vzájemné setkání bylo milé a prohloubilo kamarádské vztahy i mezi žáky jiných tříd.

M. Pátková Pokračování – Vánoce spolu- akce 5.ročníků

Vzpomínka na Jana Palacha

S příchodem nového roku 2019 a s blížícím se vysvědčením dostaly děti několik dobrovolných domácích úkolů z dějepisu. Pokračování – Vzpomínka na Jana Palacha

Okresní kolo dějepisné olympiády

Ve středu 16. ledna 2019 se na naší škole konalo okresní kolo dějepisné olympiády, do kterého se přihlásila dvacítka úspěšných řešitelů školních kol z osmého a devátého ročníku základních škol a věkem odpovídajících gymnazistů. Pokračování – Okresní kolo dějepisné olympiády

Dějepis v 7.B

Dne 9. ledna vysvětlil Lukáš Javůrek své třídě příčiny, průběh a následky stoleté války mezi Anglií a Francií. Jeho prezentace nám ukázala spletité vztahy mezi těmito státy a jejími panovníky. Lukáš nezapomněl zmínit účast českého krále Jana Lucemburského a jeho smrt v bitvě u Kreščaku. Lukáši, děkujeme a těšíme se na další téma zpracované Honzou – gotika.
(Dv)

Pokračování – Dějepis v 7.B