Masaryk ve výtvarné výchově

V rámci projektu „TGM 80“ si žáci a žákyně 6. C a 8. B společně s třídními učitelkami připomněli osobnost prvního československého prezidenta i na hodinách výtvarné výchovy. Osmáci kreslili portrét. Šesťáci si troufli na busty. O tom, jak se jim díla povedla, se mohli na vlastní oči přesvědčit návštěvníci školy o Dnu otevřených dveří.

Jejich práce jsou dosud vystaveny v atriu.

(Ví, Ji) Pokračování – Masaryk ve výtvarné výchově

Pythagoriáda na 2. stupni

5. a 6. dubna 2018 se vybraní žáci 6. až 8. tříd zúčastnili matematické soutěže Pythagoriáda.

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci a žákyně:
6 ročník – 1. Andrea Nožičková (6.B), 2. Vojtěch Lechovský (6.A), 3. Magdalena Linda Stránská (6.C)

7. ročník – 1. – 2. Štěpánka Kubínová (7.A), Willi Jezbera (7.A)

    3. – 5. Jan Šimek (7.C), Kateřina Hornigová (7.A), Jaroslav Šorm (7.B)

8. ročník – 1. Jakub Vohnout (8.A)

 

Výhercům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.

(Jir) Pokračování – Pythagoriáda na 2. stupni

Pythagoriáda – 5.r.

V pátek 6. 4. 2018 se 20 žáků z pátých tříd zúčastnilo školního kola 41. ročníku Pyhtagoriády. Celkem řešili 15 úloh daného tématu „ V pohádce“. Za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Nejlepšími soutěžícími se stali Dominik Kaňka z 5.C /13 b./ a Jakub Filip z 5. A /12 b./, kterým blahopřejeme a ostatním zúčastněným děkujeme za snahu a účast.

(Hat)

Turnaj v kuželkách – finále 5. r.

V pondělí 16. dubna 2018 se konalo na kuželně Sportovního kuželkářského klubu Jičín finále Turnaje jičínských základních škol 5. tříd. Z 8 družstev se na 3. místě umístilo družstvo z 5.B ve složení Vláda Vrabie, Nicolle Karpíšková, Tomáš Láska a Adam Lokaj /281 b./,na 4. místě družstvo z 5.C /Švorcová, Vacková, Skopár, Kaňka – 278 b./ a na 5.místě družstvo z 5.A /Luksová, Hakenová Svoboda, Mates – 276b./.
V jednotlivcích se v kategorii dívek umístila na 1. místě Adélka Luksová z 5.A /90 bodů/ a v kategorii chlapců byl na 3. místě Adam Lokaj z 5.B /82 bodů/. Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

(Hat) Pokračování – Turnaj v kuželkách – finále 5. r.

Turnaj jičínských škol v kuželkách – 4.třídy

Dne 9.4.2018 se žáci 4. tříd zúčastnili Turnaje jičínských škol v kuželkách v SKK Jičín.

Turnaji předcházel pilný trénink. Reprezentovat naši školu bylo celkem 16 žáků ze čtvrtých ročníků. Velký úspěch dosáhlo družstvo 4. D třídy, které vybojovalo 3. místo v soutěži družstev a doplnilo školní sbírku pohárů. Bronzové družstvo tvořili tito žáci: Daniela Hrdá, Sára Fléglová, Radim Kuncl, Adam Tůma.

Tímto však úspěch nekončil, jelikož 1. místo v kategorii jednotlivci- dívky získala Daniela Hrdá. Radim Kuncl se umístil na krásném 4. místě. Bronz mu unikl pouze o dva body- dvě kuželky.

Poděkování patří všem soutěžícím a p. vychovatelce Šťastné, která děti na tuto úspěšnou výpravu doprovodila.

Pokračování – Turnaj jičínských škol v kuželkách – 4.třídy

Dívky v přehazované postupují do kraje

Sportovní hala v Jičíně včera hostila 8 družstev, která se sjela z našeho okresu, aby poměřila síly v přehazované. Naši školu reprezentovala děvčata ze 6. a 7. tříd a to velmi skvěle. Základní skupinu dívky vyhrály bez ztráty setu a postoupily ze skupiny z 1. místa. Pokračování – Dívky v přehazované postupují do kraje

Projektová hodina přírodopisu v 9. třídách

„Písemka nebo trocha iniciativy?“. „ Iniciativa“. Bylo rozhodnuto. A tak deváťáci hledali a třídili informace, pomocníkem jim byl internet, knížky a učebnice. Téma bylo jasné, zmapovat kopce v Českém ráji. Znalostí měli víc než dost, v hodinách přírodopisu se seznámili se sopečnou činností, vznikem pohoří, s horninami a nerosty, které jsou spjaty s touto činností…..takže bylo potřeba dát hlavy dohromady, informace utřídit, zjistit polohu kopce z hlediska Jičína a republiky, taky něco málo z historie, dohledat faunu a flóru tamější oblasti, dobu aktivity sopky a geologický vývoj. Žáci pracovali ve skupinách, nejčastěji po třech, každá ze skupin na jiné, vylosované, téma. Díky jejich píli víme zase o něco víc o dominantě Českého ráje Troskách, taky o Veliši, Zebíně, Kumburku, Čeřovce, Kozákově či Humprechtu…

Práce jsou přínosem nejen pro žáky samotné, ale některé z prací by klidně mohly sloužit jako informační tabule pro návštěvníky těchto zajímavých míst v Českém ráji.

(Tu) Pokračování – Projektová hodina přírodopisu v 9. třídách

Návštěva muzikálu Stvoření světa 4. D

Ve středu 4.4. 2018 se žáci naší školy zúčastnili muzikálu Stvoření světa. Představení proběhlo v MD v Jičíně. Viděli jsme jak Bůh tvořil nebe, slunce, rostliny, zvířátka i lidi. Poslechli jsme si také pěkné písničky v podání žáků ZUŠ. Melodie, které se prolínaly celým představením hrály také žáci ZUŠ. Mezi zpěváky, tanečníky i hudebníky bylo také spousta žáků naší školy. Všichni účinkující byli na závěr odměněni velkým potleskem. Děkujeme za pěkný kulturní zážitek.

M. Pátková Pokračování – Návštěva muzikálu Stvoření světa 4. D

Soutěž o „ Nejkrásnější velikonoční kraslici“

V úterý 27.3. proběhlo vyhodnocení ročníkové soutěže 3. tříd o nejkrásnější velikonoční kraslici. Děvčata ale i chlapci uplatnili svoji fantazii a kreativitu a tvořili originální kraslice z libovolného materiálu tradiční i netradiční technikou. Porota žáků z třetích tříd měla velmi těžký úkol – vybrat nejkrásnější kraslice. Nakonec vybrala devět kraslic, které si rozdělily první tři místa.

Děkujeme všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili.

(T.V.) Pokračování – Soutěž o „ Nejkrásnější velikonoční kraslici“

Velký úspěch pro naši školu

Andrea Nožičková vyhrála i krajské kolo zeměpisné olympiády v Hradci Králové.

V kategorii A (6. třídy základních škol a 1. ročník osmiletých gymnázií) obsadila 1. místo naše žákyně – Andrea Nožičková z 6.B. V krajském kole zúročila svoje vědomosti, píli a neustálý zájem o poznání. Krajské kolo se konalo 28.3. v Hradci Králové.

Touto cestou děkujeme  rodičům za podporu své dcery a panu učiteli zeměpisu  – Ondřeji Splítkovi .

Andrejce přejeme úspěch i v dalších soutěžích.

GRATULUJEME!!!

(Fe) Pokračování – Velký úspěch pro naši školu

Březnový sběr papíru – 9.C

Ve čtvrtek 22.3 . a v pátek 23. 3. jsme pomáhali škole se sběrem papíru. Paní učitelka se modlila za hezké počasí, ale to se bohužel nesplnilo. I přesto jsme vše úspěšně zvládli a dosáhli dobrého výsledku – zaplnili jsme celý kontejner.

Adéla Hoření a Míša Buriánková, žákyně 9. C, foto Mgr. Dana Rolfová Pokračování – Březnový sběr papíru – 9.C

Velikonoční běh do schodů

V pátek 23. března 2018 si děvčata a chlapci z prvního stupně poměřili síly v běhu do schodů. Zdolat všechny schody v běžeckém tempu dalo některým závodníkům pořádně zabrat. Ukázalo se, že pravidelné sportování se na výkonu vždy projeví. Po posledním startovním povelu už všichni napnutě čekali na výsledky, které zpracovali a s celým závodem vydatně pomohli Michaela Buriánková, Natálie Balážová, Klára Patzeltová a Josef Kracík z 9. C.

beh velikojo

(Tru) Pokračování – Velikonoční běh do schodů

Erasmus +: Týden zdraví

V rámci našeho projektu Erasmus +: Healthy Eating for Better Living: Let´s move! jsme na naší škole pořádali ve dnech 19. – 23.3. Týden zdraví. V průběhu celého týdne probíhala během hodin anglického jazyka soutěž o nejzdravější svačinku. Soutěže se účastnily vybrané skupiny z 5. a 6. ročníků. V pondělí účastníci výzvy Endomondo vyplnili dotazník o jejich sportovních aktivitách v rámci výzvy, která probíhá od října 2017 do května 2018.

Ve středu žáci ze 6. a 7. ročníků měli besedu o zdravém stravování s výživovou poradkyní Ing. Kateřinou Halamovou, PhD. Ve čtvrtek stejnou besedu absolvovali i starší žáci prvního stupně. Zaměřili se hlavně na to, jak má vypadat zdravá svačina. Ve středu odpoledne dobrovolníci z druhého stupně připravili zdravé svačinky pro mladší spolužáky a odnesli jim je do družiny.

V pátek proběhlo vyhodnocení dotazníku a vyhlášení výherců soutěže o nejzdravější svačinu.

(Ke, On) Pokračování – Erasmus +: Týden zdraví

„Jarní dekorace pátých ročníků“

Dne 19. března 2018 se na naší škole konala soutěž mezi „páťáky“ s názvem „Jarní dekorace“. Úkolem žáků bylo vytvořit dle vlastní fantazie jakoukoliv jarní dekoraci. Materiál a způsob práce záležel na každém z dětí, jedinou podmínkou bylo, aby byl výrobek prostorový. Všechny výtvory nás nadchly, a proto jsme z nich vytvořili výstavu v 1. patře prvního stupně naší školy, kterou můžete zhlédnout v rámci nadcházející akce „Den otevřených dveří a otevřeného vyučování“.

(Dla) Pokračování – „Jarní dekorace pátých ročníků“

Program „ Otesánek“ v 5. A

V pondělí 26. března 2018 se žáci zúčastnili v hodině přírodovědy vzdělávacího programu „Otesánek“. Lektorka p. Drobná besedovala se žáky o správné životosprávě, o složení zdravé výživy. Vysvětlili si rozdíly mezi jídly „ pro život a pro chuť“ s využitím interaktivní tabule. Dále žáky seznámila s orgány trávicí soustavy, které umožňují příjem potravy a její zpracování. Žáci aktivně pracovali ve skupinách, ochutnávali zeleninu, řadili pojmy trávicí soustavy a rozebírali složení nápojů i některých pochutin. Program byl velmi zajímavý. Žáci byli jistě spokojení, někteří byli pochválení za výbornou spolupráci.

(Hat) Pokračování – Program „ Otesánek“ v 5. A