Dějepisná exkurze sedmáků

V pátek 15. června 2018 se žáci a žákyně sedmého ročníku vydali do Kutné Hory. Navštívili kostnici, Chrám svaté Barbory, Vlašský dvůr a Hrádek, kde sídlí muzeum stříbra. Největším zážitkem byla prohlídka dolu. Pedagogický doprovod potěšilo, že se dětem exkurze líbila. Pokračování – Dějepisná exkurze sedmáků

Newsletter květen/červen

Pokračování – Newsletter květen/červen

Kuličkiáda 4.tříd

Mezi  typické jarní hry kdysi patřily kuličky. V dnešní době mobilních telefonů a počítačových her tuto hru děti téměř neznají.  A tak jsme si ji znovu připomněli. Pokračování – Kuličkiáda 4.tříd

Zájezd do Lán

Poslední akcí v rámci projektu „TGM 80“ byl zájezd do Lán. Uskutečnil se 6. 6. 2018 a zúčastnili se ho žáci a žákyně druhého stupně, kteří se do projektu nejvíce zapojili.

Po příjezdu do Lán jsme položili květiny na hrob prvního československého prezidenta, jeho manželky a jejich dětí Jana a Alice. Potom jsme navštívili Muzeum TGM. Zde si děti prohlédly vystavené exponáty, vyslechly poutavý výklad, během kterého prokazovaly své znalosti, zhlédly několik krátkých filmů a nakonec vyplňovaly pracovní listy a nakupovaly suvenýry a občerstvení.

Hodinu jsme strávili v zámeckém parku. Po zhlédnutí výstavky v palmovém skleníku jsme došli na ostrůvek rybníku Bahňák a obdivovali kvetoucí lekníny. Líbila se nám i kašna, dílo architekta Plečnika, která přestavuje jednotlivé části první republiky a zároveň společný stát. Viděli jsme bývalé konírny. Nahlédli jsme do kostela Nejsvětějšího jména Ježíš.

V podvečerních hodinách jsme se vrátili se spoustou zážitků do Jičína. Pokračování – Zájezd do Lán

Beseda o legionářích

Využili jsme nabídky jičínské knihovny a první červnový den se zúčastnili besedy o legionářích. Členové Československé obce legionářské z Jednoty mladoboleslavské vyprávěli dětem z 6. C o zásluhách legionářů na vzniku samostatného Československa, o jejich životě a působení v Rusku, Francii a Itálii. Děti si mohly vyzkoušet plynovou masku, obléci uniformy, držet zbraně. Pokračování – Beseda o legionářích

Erasmus+ Výměnný pobyt 13. – 19. 5. (VIDEO)

(Ke)

Dějepisná exkurze devátých ročníků

31. května se 50 žáků z devátých tříd zúčastnilo dějepisné exkurze. Navštívili Malou pevnost a Muzeum ghetta v Terezíně.V pevnosti si vše prošli, vyslechli poutavý výklad průvodců, dozvěděli se o nuzných podmínkách života zde a o krutosti strážců a poté zhlédli dokumentární film o historii Terezína. V muzeu si prohlédli vystavené expozice a získali další nové informace. Všichni si odvezli silné zážitky a věřím, že na ně dlouho nezapomenou.

Pokračování – Dějepisná exkurze devátých ročníků

Jednička v parku

V sobotu 2. 6. 2018 proběhl v zámeckém parku již druhý ročník akce Jednička v parku. Během krásného slunečného dopoledne mohli návštěvníci akce zhlédnout 14 pódiových vystoupení. Kromě toho žáci s vyučujícími připravili mnoho stanovišť, na kterých bylo možné vyzkoušet si svoje dovednosti a vědomosti, anebo se nechat zkrášlit pletením copánků a namalováním obličeje. Součástí akce byl i prodej výrobků, které zhotovili žáci s pomocí učitelů i rodičů. Sobotní atmosféru si můžete připomenout prohlédnutím fotografií. Pokračování – Jednička v parku

Modrý volejbal – postup do kraje

Dřevěnice – „mekka volejbalu“ pomohla uspořádat okresní kolo v minivolejbalu. Tento trojkový volejbal se úspěšně zařadil mezi naše pravidelné školní akce. Soutěže se mohou účastnit dívčí i chlapecké týmy z řad dětí ze 6. a 7.tříd. Pokračování – Modrý volejbal – postup do kraje

Prima den v Pařezské Lhotě

V rámci projektu ERASMUS a ve spolupráci s K-klubem se vydali žáci a žákyně osmých tříd se svými třídními učitelkami do Pařezské Lhoty. Po rozcvičce hráli hru „Laser“. Dostatečně rozhýbaní pak slaňovali skalní masiv a přejížděli po laně v sedacím úvazku. Vyzkoušeli si střelbu ze vzduchovky. Nakonec opékali špekáčky. Vraceli se domů se spoustou zážitků. Děkujeme organizátorce paní učitelce Tumové a instruktorům z K-klubu. Pokračování – Prima den v Pařezské Lhotě

Sběr papíru 9.B

Jako každý měsíc se deváté třídy střídají při službě na sběru papíru. V měsíci květnu jsme byli na řadě my – 9. B, Zuzana Müllerová, Adéla Kormanová, Denisa Tintěrová, Michaela Tobiášová, Vladislav Šamko, Vítek Palička a Miloš Mráček. Kluci statečně pomáhali a holky zapisovaly. Byl to závěrečný sběr, proto jsme se ho zhostili s humorem a rádi na něj budeme vzpomínat. Pokračování – Sběr papíru 9.B

Semiramis 9.B

Dne 4. května jsme měli setkání se Semiramisem. Zavzpomínali jsme na předešlé čtyři roky a na minulá setkání. Tématem bylo: ,,Nemůžu žít bez…“. Toto téma mělo poukazovat na různé závislosti na drogách, ale i na rodině, na kamarádech apod. Hráli jsme hru zvanou Čertův mariáš. Při této aktivitě jsme si napsali pět nejcennějších hodnot v našem životě. K překonání překážky v naší cestě chtěl čert získat nějakou z našich hodnot, až nám zbyla poslední. Na konci sezení jsme si rozdali dopisy z minulosti, které jsme si sami sobě napsali v 6. třídě, abychom viděli náš posun a jestli se splnily naše vize. Program Semiramis bylo příjemné a zajímavé zpestření naší školní docházky. Mohli jsme poznat nové věci a tímto programem se podařilo stmelit naší třídu do úžasné party. Pokračování – Semiramis 9.B

Přírodopisná soutěž 6. ročníků

V předposledním květnovém týdnu proběhla přírodopisná soutěž šestých tříd. Tříčlenné týmy žáků soutěžily ve znalostech o obratlovcích. Žáci museli zapojit svou paměť, důvtip a představivost. Také si zkusili týmovou práci v praxi. Nejlépe obstály tyto skupiny:

  1. Drahoňovská, Nožičková, Roh 6.B       86,5 b.
  2. Dejl, Houfek, Vávra                    6.B       82 b.
  3. Karták, Kovář, Přibyl                 6.C       81,5 b.

Pokračování – Přírodopisná soutěž 6. ročníků

Okresní kolo Pythagoriády

V pondělí 28. 5. 2018 se konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Pokračování – Okresní kolo Pythagoriády

Krajské finále McDonald´s cup

Dne 17.4.2018 se v Jičíně odehrálo krajské finále fotbalové soutěže McDonald´s cup.  Naši fotbalisté zde postoupili z krásného 1. místa okresního finále a utkali se se čtyřmi družstvy celého královéhradeckého kraje v kategorii B – starší žáci. Pokračování – Krajské finále McDonald´s cup