Návštěva divadelního představení Pygmalion

Ve středu 10. 10. 2018 se žáci osmých a devátých ročníků vydali do Městského divadla v Mladé Boleslavi na představení Pygmalion, komedii od G. B. Shawa. Pokračování – Návštěva divadelního představení Pygmalion

Zeměpisná exkurze – Pražský hrad

V úterý 2. 10. 2018 se 9. třídy vydaly na zeměpisnou exkurzi do Prahy. Navštívili jsme areál Pražského hradu – Svatovítskou katedrálu, Starý královský palác s Vladislavským sálem, Rožmberský palác, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, expozici Příběh Pražského hradu. Zájemci měli možnost si prohlédnout také Obrazárnu Pražského hradu. Na exkurzi panovala dobrá nálada a i počasí se vydařilo.   Pokračování – Zeměpisná exkurze – Pražský hrad

Prvňáčci na JMP

Ve čtvrtek 13.9.  jsme  zpívali a tančili spolu s Ušounem a Janou Rychterovou. Také jsme se podívali na Sněžku a s Ušounem si udělali společnou fotku. V pátek 14.9. jsme navštívili Masarykovo divadlo na představení Anče a Kuba mají Kubíčka, které se dětem i paní učitelce velmi líbilo:-) . Cestou zpátky nás zaujali skláři z Nového Boru, kteří nabídli dětem vyfouknutí vlastní skleněné koule. Pokračování – Prvňáčci na JMP

První školní den

Dne 3. září 2018 jsme se slavnostně přivítali s žáky prvních ročníků naší základní školy. Žáci 6.A a 6.B, kteří jsou patrony prvňáčků zahájili nový školní rok představením svých svěřenců a usadili je na jejich místa. Poté nás navštívil starosta města Jičína pan doktor Jan Malý, ředitel školy doktor Ivan Truhlička a zástupkyně pro 1. stupeň ZŠ Mgr. Ladislava Truhličková, kteří dostali slovo a nové žáčky i jejich příbuzné také přivítali. Díky podpoře rodičů, prarodičů a dalších příbuzných prvňáčků, kteří se dostavili v hojném počtu panovala ve třídách slavnostní a velmi příjemná atmosféra. Pokračování – První školní den

PROJEKT 100 LET REPUBLIKY

Také naše škola se zapojuje do oslav 100letého výročí vzniku republiky. Prvním krokem našeho dlouhodobého projektu byly akce k výročí událostí roku 1968 (uctění památky na Letné, čtení příběhů a panel se soutěží), dále výzdoba oken a chodeb školy a také účast 8. a 9. tříd na přednášce s lektorkou Danou Šimkovou. Během celého roku si budeme připomínat významné osobnosti a události naší stoleté historie. Pokračování – PROJEKT 100 LET REPUBLIKY

Přednáška k 100. výročí vzniku Československa

Ve čtvrtek 27. září do naší školy přijela lektorka Bc. Dana Šimková s přednáškou na téma „Založení Republiky“. Nejprve si ji poslechli žáci a žákyně devátého ročníku, poté i osmáci. Pokračování – Přednáška k 100. výročí vzniku Československa

Projekt 100 let republiky – Srpen 1968 očima pamětníků

O prázdninách uplynulo již 50 let od „bratrské pomoci“ vojsk Varšavské smlouvy, od obsazení Československa a ukončení nadějného období svobody, tzv. Pražského jara. O těchto událostech jsme si připravili prezentace (jejich základem byla vyprávění pamětníků) a v jednotlivých třídách druhého stupně jsme je postupně přednesli. Všechny prezentace vystavíme na nástěnce v atriu, aby si je spolužáci mohli ještě jednou připomenout. Pokračování – Projekt 100 let republiky – Srpen 1968 očima pamětníků

Projekt „Začínáme spolu“ – spolupráce žáků tříd 1.A a 6.A

V pondělí 3. září šli prvňáčci poprvé do školy a my jsme byli s nimi. Každý z nás si před školou našel svého malého kamaráda a doprovodil ho na jeho místo ve třídě.

V pátek 21. září jsme si pro naše prvňáčky připravili překvapení. Paní učitelka přinesla pro každého z nás knížku Honzíkova cesta, ze které jsme pak na návštěvě v 1.A každý svému kamarádovi kousek přečetli. O Honzíkovi a jeho cestě na prázdniny k dědečkovi a k babičce jsme si i hezky popovídali. Pokračování – Projekt „Začínáme spolu“ – spolupráce žáků tříd 1.A a 6.A

Vyhodnocení dějepisné soutěže

K padesátému výročí okupace naší země jsme pro žáky a žákyně druhého stupně připravili otázky, na které hledali odpovědi i na panelu v atriu školy. Pokračování – Vyhodnocení dějepisné soutěže

Atletický víceboj 4.tříd

Za krásného slunečného počasí se v úterý 11.9. uskutečnila na Matějkově hřišti první ročníková akce čtvrtých tříd – Atletický víceboj. Pokračování – Atletický víceboj 4.tříd

Vlastivědná exkurze Praha 5. D

Praha je naše hlavní město se zajímavou historií a spoustou památek. S Prahou se děti seznámily podrobněji v hodinách vlastivědy. Není však nic lepšího, než vidět pamětihodnosti a zajímavosti na vlastní oči. Žáci 5.D tedy v úterý 11.9., za krásného počasí, odjeli do Prahy na exkurzi. Pokračování – Vlastivědná exkurze Praha 5. D

Dějepisná exkurze 7. tříd

V úterý 11. 9. a ve středu 12. 9. navštívili žáci 7.tříd Archeopark ve Všestarech. Za slunečného počasí si vyzkoušeli praktické dovednosti našich předků – házeli oštěpem, mleli zrní na mouku, brousili kamenné sekerky, ryli půdu dřevěnými nástroji a prohlédli si jejich obydlí.  Poté  v kinosále viděli několik dokumentů o životě našich předků, mohli zkusit zabojovat dobovými zbraněmi,  viděli model hradiště i repliky archeologických nálezů.

Exkurzi jsme si všichni užili a můžeme se těšit na další!

(Dv)

Pokračování – Dějepisná exkurze 7. tříd

Rok 1968 ve výuce dějepisu

První hodiny dějepisu v novém školním roce věnovali vyučující událostem roku 1968. Připomněli 50. výročí vpádu okupačních vojsk na území Československa a tragickou smrt dvou jičínských občanů. Pokračování – Rok 1968 ve výuce dějepisu

Slavnostní předávání vysvědčení

Dne 28.6.2018 proběhlo v kulturním domě již tradiční slavnostní předávání vysvědčení žákům devátých ročníků. Kromě jejich třídních se s našimi deváťáky rozloučili i ostatní vyučující, ředitel školy a zástupce města Jičína, vedoucí odboru školství, pan Ing. Miroslav Kazda. Všem přejeme do života hodně úspěchů! Pokračování – Slavnostní předávání vysvědčení

Loučení s deváťáky 2018

Dne 27.6. se „deváťáci“ rozloučili se školou, naposled seběhli špalírem mladších spolužáků schody do přízemí, aby tak ukončili svou povinnou školní docházku a působení na naší škole.

(Dv) Pokračování – Loučení s deváťáky 2018