Knihovna 4. D

Dne 30.1. 2018 žáci 4. D třídy navštívili Knihovnu V. Čtvrtka v Jičíně. Námětem besedy byly tentokrát „Pověsti“. Paní knihovnice Trybenekrová dětem přečetla pověst a děti společně na základě přečteného vyvodily znaky pověsti. Povyprávěly si o známých pověstech, zopakovaly si pověsti z blízkého okolí (např. o vzniku Zebína, o hradě Veliš…). S pověstmi pracovaly také ve skupinách. Na závěr si půjčily knihy na domácí čtení. Další návštěva knihovny bude zaměřená na orientaci v knihovně a vyhledávání knih podle názvu nebo autora. Už teď se těšíme. Pokračování – Knihovna 4. D

Dopravní výchova 9.B

Dne 7. 2. 2018 jsme absolvovali program Dopravní výchova na Soukromé střední podnikatelské škole Altman. První dvě vyučovací hodiny semináře byly zaměřeny na trestně právní odpovědnost. Nejdříve jsme si zopakovali zásady trestně právní odpovědnosti a poté jsme zhlédli dokument zaměřený na tuto problematiku. Tento film nás přenesl do reálného života a přiblížil přístup nás mladých k trestně právní odpovědnosti. Pokračování – Dopravní výchova 9.B

Semiramis  5.A

Ve středu 24. ledna v naší třídě proběhl preventivní program Semiramis. Lektorky žáky seznámily s úkoly této organizace. Dále s nimi vedly rozhovory, vytvářeli společně pravidla chování ve třídě a hlavně jejich dodržování. Na závěr si je společně zapsali a podepsali. Přednáška byla doplněna pohybovými aktivitami, které děti bavily a aktivně se jich účastnily. Pokračování – Semiramis  5.A

Škola mých snů

Začátkem školního roku jsme se rozhodli zapojit se do projektu Škola mých snů. Vše začalo tím, že jsme žákům 2. stupně během výtvarné výchovy položili tuto otázku: „Jaká by měla být škola, ve které byste se hodně naučili, a přitom byste do ní rádi chodili?“ V diskuzích zazněla řada nápadů, co by se dalo ve škole změnit. Nejčastěji žáci řešili vzhled budovy, její okolní prostředí, školní jídelnu, ale zamýšleli se i nad organizací vyučovacích hodin a výukou nových předmětů. Svoje nápady měli následně zpracovat výtvarně a bohužel právě to odradilo řadu žáků od závěrečné realizace. Pokračování – Škola mých snů

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 22. 1. 2018 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro žáky 7. tříd (kategorie I.A) a žáky 8. a 9. tříd (kategorie II.A). Olympiáda měla dvě části – poslechovou a konverzační. Poslechové části se v rámci hodin anglického jazyka zúčastnili téměř všichni žáci zmíněných ročníků. Do konverzační části olympiády postoupilo 21 nejlepších z nich. Pokračování – Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Ve čtvrtek 25. 1. proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády. Žáci ve dvou vyučovacích hodinách vyhledávali informace v atlase, využívali své zeměpisné znalosti a dovednosti. Školní práce byla poskládaná ze tří samostatných částí. Ten, kdo ze všech částí získal nejvíce bodů, vyhrál.

V kategorii 6. tříd se na prvních třech místech umístili: 1. Andrea Nožičková, 2. Kryštof Kartág a 3. Jan Prostředník. V kategorii 7. tříd se umístili: 1. Jan Šimek, 2. Štěpánka Kubínová a 3. Jaroslav Šorm. V kategorii 8. a 9. tříd se nejlépe umístili: 1. Alena Purkrábková, 2. Matyáš Kubín a 3. Apolena Koubová.
Pořadí všech soutěžících je uvedeno v tabulce.

Všem zúčastněným děkujeme, vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole. Pokračování – Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Semiramis 4. D

Na konci ledna se žáci 4. D třídy zapojili do preventivního programu Semiramis. Program pro děti lektorky velmi pěkně připravily. Nejdříve proběhlo vzájemné seznámení, potom byl program zaměřen na pravidla chování ve třídě a jejich dodržování. Diskutovalo se také o pojmech vzájemná pomoc a kamarádství. Lektorky využívaly také relaxační techniky, pohybové aktivity a metody rozhovor a diskusi. V závěrečné činnosti děti zjistily, že jsou třída kamarádů ochotných si navzájem pomoct. A to je skvělé… Pokračování – Semiramis 4. D

První akce žákovského parlamentu 2018 – volba maskota školy

V první polovině školního roku 2017/2018 zástupci tříd žákovského parlamentu vymysleli a následně kompletně připravili volbu o školního maskota. Tento návrh přednesl a představil Jiří Janatka ze třídy 6.A. Poté žáci společnými silami vymysleli kompletní logistiku a metodiku výběru maskotů z jednotlivých tříd a jejich následné volení. Volby probíhali ve dnech 15. – 21.1.2018. Každý žák druhého stupně a pátých tříd obdržel označený hlasovací lístek, na který mohl vybrat svého favorita a vhodit ho do připravené hlasovací urny.

Velice si ceníme toho, že se celá akce zorganizovala žáky, že byli schopni veškeré potřebné věci připravit a vymyslet a doufáme, že se tímto také naučili něco nového. Pokračování – První akce žákovského parlamentu 2018 – volba maskota školy

Okresní kolo matematické olympiády

Ve středu 24. ledna se na ZŠ Poděbradova, Jičín konalo okresní kolo matematické olympiády. 17 účastníků řešilo 3 matematické úlohy. Z naší školy postoupili žáci z 5. A Daniel Duczinsky, Michal Viták a žákyně z 5. B Stuchlíková a Vlada Vrabie.  Úspěšnou řešitelkou se stala Vlada Vrabie, která se umístila na pěkném 8. místě, blahopřejeme. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy. Pokračování – Okresní kolo matematické olympiády

Sportování 5. tříd

Dne 18.1.2018 proběhlo dopolední sportování v rámci společných akcí – Pětky spolu.

Soutěžilo se ve dvou blocích. Prvním úkolem páťáků bylo utkat se sám za sebe v kruhovém tréninku, který byl hodně fyzicky náročný a proto nám připomínal sportovní soutěž Iron Man. Kluci a holky tak soutěžili o titul Iron Boy a Iron Girl. První tři místa v Iron Boy obsadily 1.Tomáš Fördöš, 2.Tadeáš Mates, 3.Vojta Vích

Iron Girl titul odnesli – 1. Sára Kubrová, 2. Adélka Luksová, 3. Adélka Nováková

Druhý blok tvořil turnaj ve vybíjené. Proti sobě nastoupily týmy složené z osmi hráčů a jednoho kapitána. Krásné a zasloužené první místo si odnesl tým z 5.A, druhé místo obsadila 5.B a třetí místo 5.C. Pokračování – Sportování 5. tříd

Okresní kolo dějepisné olympiády

Ve středu 17. ledna 2018 se na naší škole konalo okresní kolo dějepisné olympiády, do kterého postoupila dvacítka úspěšných řešitelů školních kol včetně Zuzky Mullerové a Jakuba Sedláka z 9. ročníku. Letošní téma „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938“ lépe sedlo gymnazistům. V první desítce se jich umístilo sedm. Jakub obsadil jedenácté místo, Zuzka byla čtrnáctá. Oběma děkujeme za reprezentaci školy. Pokračování – Okresní kolo dějepisné olympiády

Projektová hodina AJ v 5.A

Žáci 5.A si zpestřili hodinu anglického jazyka vytvářením projektu „My timetable.“ Využili znalostí probíraného učiva s tématikou školy a školních předmětů. Do svého projektu zakomponovali jak vypracovaný rozvrh hodin v anglickém jazyce, tak i stručné vyprávění o naší škole a svých oblíbených předmětech. Projekt obohatili nakreslenými či nalepenými obrázky. Děti následně vybraly 9 nejlepších výtvorů, které si vystavily na nástěnce ve třídě. Pokračování – Projektová hodina AJ v 5.A

Newsletter – listopad\prosinec

Newsletter

(Ke)

Výstava v galerii

 

Ve čtvrtek 11. 1. 2018 žáci a žákyně 8. B navštívili galerii, aby se v rámci komentované prohlídky dozvěděli informace o životě a díle architekta Čeňka Musila. Prohlédli si fotografie a plány jím navržených staveb nejen v Jičíně, ale Pokračování – Výstava v galerii

Andělíček Stříbrovlásek 4.D

Děti 3.- 4. tříd z dramatického kroužku si na adventní čas připravily krátký příběh „O andělíčkovi Stříbrovláskovi“, kterému se v nebi nechtělo pracovat, a tak ho svatý Petr vyslal na zem vykonat nějaké dobré skutky. Pokračování – Andělíček Stříbrovlásek 4.D