Nejlepší zeměpisci 9. ročníku

5. a 6. prosince proběhlo poslední kolo soutěže o NEJLEPŠÍHO ZEMĚPISCE JEDNIČKY tentokrát v 9. ročníku. Trojice soutěžících plnily úkoly se zeměpisnou tématikou a také používaly svojí bystrost a odhady při řešení netradičních úkolů (poznávání znaků našich krajů, staveb, rekordů ČR). Všichni účastníci se zapojili do soutěže se zájmem a nadšením. Pokračování – Nejlepší zeměpisci 9. ročníku

Nejlepší zeměpisáři 8. ročníků

V úterý 28. a ve středu 29. 11. proběhla zeměpisná soutěž trojic v 8. třídách. Žáci na 8 stanovištích řešili zeměpisné úkoly. Poznávali obrázky v prezentaci na počítači, řešili slepou mapu, počítali vzdálenosti evropských měst, z osmisměrky vypisovali světové řeky, luštili slovní přesmyčky, hledali evropská města … . Osmáci používali nejen své vědomosti, ale i dovednosti a zkušenosti. Při práci byl cítit soutěžní duch, týmová spolupráce a tvůrčí atmosféra. Pokračování – Nejlepší zeměpisáři 8. ročníků

Třetí kolo tvůrčího psaní

V prosinci se dostáváme do třetího kola našeho miniprojektu Tvůrčí psaní. Tentokrát si můžete vypůjčit hrdinu a vymýšlet pro něj nová dobrodružství do 12. ledna 2018. Pokračování – Třetí kolo tvůrčího psaní

Týden exkurzí pro základní školy

Dne 24. 11. 2017 navštívili zájemci z 9. ročníku Integrovanou střední školu v Nové Pace.  V rámci Dne otevřených dveří se konal Týden exkurzí pro základní školy.  Žáci si prohlédli odborné učebny automatizační techniky, učebnu měření a pájení, nových technologií a programování na CNC strojích. Vyzkoušeli si pájení a vyražení známky na nerezový přívěsek. Zhlédli práce studentů a seznámili se s partnerskými firmami této školy. Exkurze byla zajímavá a snad některým pomohla při jejich rozhodování o budoucím povolání. Pokračování – Týden exkurzí pro základní školy

Sběr papíru a 9.C

Ve dnech 23. a 24. listopadu se konal školní sběr papíru, který jsme tentokrát zajišťovali my, žáci třídy 9.C. Několik z nás si udělalo čas a ve čtvrtek odpoledne a v pátek brzo ráno jsme se sešli na školním dvoře, kam nám rodiče našich spolužáků vozili starý papír. I přesto, že nám byla zima, jsme to zvládli. Všem, kteří nám něco přispěli, moc děkujeme. Pokračování – Sběr papíru a 9.C

Vědomostní soutěž o Masarykovi

Ve středu 29. listopadu 2017 proběhlo vyhodnocení soutěže v rámci projektu „TGM 80“. Zúčastnilo se jí 53 dětí druhého stupně – čtyři šesťáci, třiatřicet sedmáků, osm osmáků a osm deváťáků. Pouze dvě třídy se nezapojily. Pokračování – Vědomostní soutěž o Masarykovi

Atletický trojboj 3.tříd

V pátek 25.listopadu proběhla sportovní soutěž mezi žáky 3.tříd, která měla prověřit jejich fyzickou zdatnost. V netradičních disciplínách trojboje – skoku z místa, běhu na 20 metrů a hodem plným míčem si nejlepší sportovci za své výkony odnesli diplom a sladkou odměnu. Pokračování – Atletický trojboj 3.tříd

Don Quijote a 9.C

Dne 27. listopadu jsme se spolu s ostatními žáky 9. ročníku naší školy zúčastnili představení „Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury“. Hra byla vtipná a povedená, kromě důležitých informací o španělské literatuře z období renesance a baroka přinesla i různé zajímavosti ze života autorů významných literárních děl a spoustu zábavy. Prostřednictvím krátkých výstižných scének jsme všichni bez problémů pochopili, o čem které dílo pojednává. Mnohé z autorů jsme probírali ve škole v hodinách literatury a představení nám pomohlo vše plně pochopit a lépe si zapamatovat. Díky častému zapojování publika do děje si herci bez problémů udrželi pozornost téměř všech přítomných. Rozhodně to nebylo jedno z těch zdlouhavých nudných divadel, kde se člověk pomalu ztrácí v ději. Představení se mi moc líbilo a myslím, že ostatní se mnou mohou jen souhlasit. Pokračování – Don Quijote a 9.C

Předvánoční čas

V úterý 21.listopadu ráno poletoval první letošní sníh a naše třída 2.C měla v plánu navštívit jičínskou výrobnu vánočních ozdob Han. S paní majitelkou jsme se domluvili nejen na prohlídce podnikové prodejny ale i vlastni výrobny a sklárny. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a svěřili se do péče paní průvodkyně. Viděli jsme vyfukovat skleněné ozdoby ze surového skla,obdivovali jsme krásně ozdobené stromky v prodejně. To nejlepší nás však čekalo na konci výpravy! Vlastnoručně malovaná vánoční koule! Každý z nás si vyzkoušel, jak je pracné, vytvořit tak křehkou krásu. Vybrali jsme si svou oblíbenou barvu kouličky a zdobili. Nechtělo se nám ani odejít. Naše výtvory však potřebovaly čas a tak se do odpoledne sušily v balírně. Paní učitelka je v podvečer vyzvedla a my jsme se z nich už druhý den ráno radovali ve škole ! Pokračování – Předvánoční čas

Divadélko pro školy: Don Quijote

V pondělí 27. listopadu se žáci druhého stupně zúčastnili představení hradeckého Divadélka pro školy s názvem Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury. A bavili jsme se náramně! Dva skvělí herci nás nejen seznámili s velikány španělské literatury, ale pobavili nás tak, že nás při odchodu od smíchu bolely břicha i pusy! Už se moc těšíme na další zážitky s tímto souborem. Pokračování – Divadélko pro školy: Don Quijote

Olympiáda v českém jazyce –  školní kolo

V posledních listopadových dnech proběhlo  školní kolo Olympiády v českém jazyce. Se záludnostmi mateřského jazyka se popralo 45 žáků devátých ročníků. Nejúspěšnějšími řešitelkami se staly Apolenka Koubová z 9.a  a Zuzka Müllerová z 9.B. Obě děvčata tak postupují do okresního kola, kde jim všichni budeme držet palce.

(Hl)

Školní kolo dějepisné olympiády

Ve středu 22. listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády na téma „To byla první republika aneb Československo 1918 – 1938“. Zúčastnilo se 22 zájemců z osmých a devátých tříd. Zvítězil Jakub Sedlák z 9. C, druhé místo obsadila Zuzana Mullerová z 9. B a třetí skončil Jan Vedej z 8. B. V pondělí 27. listopadu při vyhodnocení výsledků obdrželi diplomy, přehled 100 největších Čechů a sladkou odměnu. Zkrátka nepřišli ani ostatní soutěžící, kteří si také zaslouží velkou pochvalu. Jakub a Zuzka budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které se bude konat 17. ledna 2018. Přejeme jim hodně štěstí a úspěšné řešení dalších úkolů. Pokračování – Školní kolo dějepisné olympiády

Nejlepší zeměpisář 7. ročníků

Minulý týden probíhalo na naší škole další kolo soutěže o nejlepšího zeměpisce, tentokrát sedmých ročníků. Ve tříčlenných skupinkách se děti snažily vyřešit různé zeměpisné úlohy, které nebyly zaměřeny pouze na znalosti, ale také na schopnosti dedukce a kooperace. U všech byla patrná snaha a chuť zvítězit, nicméně stupně vítězů jsou jenom tři. Pokračování – Nejlepší zeměpisář 7. ročníků

Tvůrčí psaní 5. A

V pátek 24. 11. proběhla hodina českého jazyka v knihovně. Zde žáci s p. Sehnalovou začali nejdříve abecedníkem, kde na písmena z abecedy vymýšleli slova a z nich potom napsali krátký příběh na téma Vánoce nebo zima. Svoje práce si přečetli a zhodnotili. Napsané příběhy byly opravdu pěkné. Formou her skládali rýmy i básničky. Na závěr si zkusili napsat akrostich. Je to báseň, v níž počáteční písmena každého verše tvoří slovo nebo jméno. I zde museli předvést svoji fantazii. Práce byla těžká, přesto vznikla pěkná literární díla. Pokračování – Tvůrčí psaní 5. A

Literární soutěž 5. tříd

Začátkem listopadu pokračovala akce Pětky spolu. Pro žáky 5. ročníku byla vyhlášena literární soutěž, která byla rozdělena do dvou kategorií. Podle vlastního výběru si žáci mohli vybrat báseň, kterou přednesli zpaměti nebo se sami stali básníky a napsali krátkou básničku. Z každé třídy postoupili do dalšího kola 3 nejlepší, kteří ve středu 22. 11. soutěžili o titul „ Nejlepšího recitátora“. Jejich vystoupení hodnotila odborná porota, kterou tvořili žáci ze 7. A: Z. Tesař, M. Jindřichová a Š. Kubínová. Předsedkyní byla p. zástupkyně Truhličková. Porota hodnotila námět básně, tempo, plynulost a hlavně přednes vystupujících. Nejlepšími recitátory byly žákyně Karolína Dolanová z 5. B a Adélka Luksová z 5. A. Ostatní žáci fandili svým kamarádům, v průběhu soutěže je podporovali a odměnili je potleskem. Vítězové obdrželi diplomy a sladké odměny. Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za pěkný kulturní zážitek. Pokračování – Literární soutěž 5. tříd