Adventní Drážďany

6. prosince jeli žáci, kteří mají druhý cizí jazyk němčinu, nasát vánoční atmosféru do hlavního saského města – do Drážďan. Nejprve si prohlédli díla starých mistrů v obrazárně Zwinger a odtud se vydali prohlédnout vánoční středověký trh, fresku se znázorněným průvodem kurfiřtů a krásný kostel Frauenkirche, který byl na konci 2. světové války zcela zničen. Po Neumarktu se občerstvili na vyhlášeném Altmarktu a poslední peníze utratili v místních  obchůdcích. Všichni si zde našli to své  a všem se zájezd líbil. A můžeme se těšit na příští rok, kdy tento krásný zážitek plánujeme zopakovat.

(Dv)

Adventní věnce – 6.C

Před první adventní nedělí žáci 6. C tvořili adventní věnce. Možnost dostali během dvou hodin výtvarné výchovy. Pracovali s materiály, které si přinesli a šlo jim to pěkně od ruky. Výtvory byly velmi různorodé a povedené. Každý žák této třídy tak mohl v neděli 2. prosince zapálit první svíčku na vlastnoručně vyrobeném adventním věnci.

(On) Pokračování – Adventní věnce – 6.C

Mikuláš naděloval i na Jedničce

Jako každý rok i letos se u nás ve škole objevil Mikuláš. Obešel většinu tříd na prvním stupni a překvapivě navštívil i některé třídy na stupni druhém. Na hodné děti se přilétli podívat tři andělé a z pekla přišli pohrozit všem „zlobilům“ čtyři čerti. Vypadali trochu děsivě, ale naštěstí si nikoho neodnesli. Na vše přece dohlížel Mikuláš, který děti pochválil a povzbudil, a když mu zazpívaly nebo zarecitovaly, obdaroval je. Kdo chce vědět více, podívejte se na fotografie!

(Ji) Pokračování – Mikuláš naděloval i na Jedničce

Rozsvícení vánočního stromku

Dne 4.12. se na naší škole slavnostně rozsvítil vánoční stromeček.  Při této příležitosti zazpíval vánoční písně a koledy sboreček 1. stupně pod vedením paní učitelky Fiuráškové a za hudebního doprovodu paní učitelky Dlabolové. Všem malým zpěvákům a paním učitelkám moc děkujeme za navození slavnostní atmosféry.
(Dv)

Pokračování – Rozsvícení vánočního stromku

Návštěva muzea – 1.A

Dne 26. listopadu 2018 jsme již podruhé navštívili muzeum v Jičíně. Při prvním setkání měli žáci možnost nahlédnout do „zákulisí“ muzea (do depozitářů), seznámili se s některými vzácnými předměty a poznali „přírůstkovou knihu“, do které se zapisují všechny předměty.

Tentokrát jsme se dozvěděli spoustu informací o době ledové a na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli život pravěkých lidí.

Již se těšíme na další setkání a na další zážitky a zkušenosti.

(Dla) Pokračování – Návštěva muzea – 1.A

Program Semiramis ve třídě 6. A

Ve čtvrtek 15. 11. se v naší třídě uskutečnil preventivní program SEMIRAMIS. Nejdříve si s námi lektorky Káťa a Lucka popovídaly o našem chování, připomněli jsme si pravidla naší třídy a pracovali s nimi. Následně jsme dostali za úkol nakreslit loď, na které budeme všichni společně na druhém stupni plout. Zadání jsme splnili docela dobře, i když na naší lodi potřebujeme ještě nějaké maličkosti dokončit. Lucka a Káťa nám také daly možnost anonymně se ptát – svými anonymními dotazy jsme zaplnili celou krabičku. Tři vyučovací hodiny rychle utekly a každý si z nich odnesl různé ponaučení. Na čem jsme se ale shodli všichni? Že už se těšíme na další setkání!

Anička Bonzetová, žákyně třídy 6. A a paní učitelka Rolfová Pokračování – Program Semiramis ve třídě 6. A

Podzimní tvůrčí dílna žáků 2.B

V úterý 13. 11. žáci navštívili K – klub, kde v rámci pracovních činností byla pro ně připravena tvůrčí dílna. Děti si vyrobily vyšívané přívěsky na krk nebo na klíče. Na výběr měli asi 10 typů dřevěných šablon, různé bavlnky a motivy k vyšívání. Všichni pracovali s chutí a ze své práce měli radost.

(Hat) Pokračování – Podzimní tvůrčí dílna žáků 2.B

Dějepis v 7.B

Z žákovského parlamentu vzešel návrh, aby si žáci vybrali libovolnou hodinu a zkusili si přednést před třídou nové učivo. Andrea Nožičková z této třídy se chopila příležitosti a vybrala si téma románské kultury. Její prezentace byla pěkně propracovaná, doplněná mnoha obrázky a po zápisu stihla třída zhlédnout i krátký dokument. Děkujeme a těšíme se na další zájemce 🙂
(Dv)

Úspěch na florbalovém turnaji

V pátek 16. listopadu jsem se spolu s ostatními zúčastnil turnaje ve florbale v Nové Pace. Z naší třídy 6. A byl ještě členem družstva můj kamarád Vašek Buchar. Mezi sedmi týmy se mužstvo z naší školy neztratilo, vybojovali jsme druhé místo a domů jsme si přivezli pohár, diplom a medaile.

Jakub Chaloupský – žák třídy 6. A, foto paní učitelka Rolfová

Divadelní představení Romantismus není jen romantika

V pondělí 26. listopadu jsme se spolu s ostatními žáky 7. a 8. ročníku v K-klubu zúčastnili divadelního představení Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému. Prostřednictvím scének, které byly nejen poučné, ale i velice vtipné, jsme se dozvěděli nové informace o životě a díle Johanna Wolfganga Goetha, Nikolaje Vasiljeviče Gogola, Victora Huga a Jaroslava Vrchlického.

 Andrea Nožičková a Lukáš Javůrek – žáci třídy 7. B a paní učitelka Rolfová

Školní kolo dějepisné olympiády

V pondělí 19. listopadu 2018 se konalo školní kolo dějepisné olympiády na téma „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Pokračování – Školní kolo dějepisné olympiády

Dějepis v 7.A

Nikča Frýbová se ve středu  21. listopadu zhostila role paní učitelky a vedla hodinu dějepisu. Na začátku hodiny vyzkoušela dvě spolužačky a poté se ostatním snažila vysvětlit problematiku  českém státu v období 11. – 13. století a nezapomněla zmínit významné Přemyslovce, kteří stáli v čele našeho státu. Připravená byla dokonale a patří jí velké uznání, jak vše zvládla. Budeme se těšit na další zájemce o tuto roli.

(Dv) Pokračování – Dějepis v 7.A

Den válečných veteránů

V neděli 11. listopadu uplynulo 100 let od konce první světové války. O jejím průběhu a zejména o účasti Čechů ve válce informujeme na panelu v atriu. Pokračování – Den válečných veteránů

„Merkur“

V  letošním roce se naší škole otevřel pro žáky čtvrtých a pátých tříd kroužek: „Práce se stavebnicí  Merkur“. Po seznamovacích a cvičných pokusech se malí mechanici  s nadšením pustili do prvního opravdového stroje. Za použití návodu, ale i vlastní fantazie dokončili jeřáby, které pak sami prověřili zátěžovou zkouškou. Už nyní se těší na další, složitější stavby.

(AJ) Pokračování – „Merkur“

Živá knihovna povolání

V úterý dne 6. 11. 2018 se v Masarykově divadle v Jičíně konala akce Živá knihovna povolání. Hlavním organizátorem akce byl Svaz průmyslu a dopravy ČR.  Cílem akce bylo přilákat žáky 9. ročníků základních škol ke studiu zejména technických oborů a ukázat jim možnosti, jak se uplatnit na trhu práce v našem regionu. V průběhu dvouhodinového bloku se žákům představili zástupci sedmi firem – Continental Jičín, Seco Industries, IQRF Tech., Deprag, ČEZ, Mileta, Nemocnice Jičín. Kromě zástupců firem, byly na místě k dispozici také pracovnice z Úřadu práce Jičín. Po krátkých prezentacích jednotlivých firem si žáci mohli pohovořit s pracovníky, kteří konkrétní povolání vykonávají, leccos si na místě mohli i prakticky vyzkoušet. Chlapci si mohli obléknout výstroj nezbytnou pro práci na stožárech vysokého napětí a zaujal je i zahradní traktůrek, děvčata dala přednost s pomocí studentek zdravotnické školy změření tlaku a zaujaly je i krásné látky, damašky určené pro africký trh. Myslím si, že se akce vydařila a možná někomu pomůže v jeho rozhodování s volbou dalšího studia, či povolání.   Pokračování – Živá knihovna povolání