Projekt Žijeme v EU - 1

strana 1 | strana 2 | strana 3 | strana 4 | strana 5 | strana 6 | strana 7 | strana 8 | strana 9 | strana 10

Základní a mateřská škola, Jičín, 17.listopadu 109 začala ve školním roce 2008/2009 pracovat na celoškolním projektu s názvem Žijeme v EU. Tento název nese i školní vzdělávací program. Cílem projektu je seznámit žáky se státy EU, jejich tradicemi, historií, hlavními organizacemi, významem EU, zvýšit povědomí o struktuře EU. Projekt vyvrcholí v květnu 2009. Bude zakončen besedou k výročí vstupu ČR do EU a prezentací celoroční práce žáků školy. Chceme předvést projekt nejen jičínské veřejnosti a přispět tak k oslavám vstupu ČR do EU.

Do projektu jsou zapojeni všichni žáci ze všech stupňů školy. Na projektu se také podílí mateřská škola, jejíž téma zní Evropská kuchyně. Budou se zajímat o tradiční jídlo zemí, pečivo, potom o jídlo pro sváteční příležitosti (Vánoce, Velikonoce),budou zkoumat odlišnosti od našich tradic a jídel. V celku evropská kuchyně - národní jídla některých států EU, se kuchařky pokusí uvařit jídla typická pro daný stát a pak porovnat, zda odpovídají spotřebnímu koši v mateřských školách.

Menší děti základní školy a školní družina budou vytvářet drobné výtvarné práce a hledat pohádkové bytosti evropských národů.

Na úvod projektu proběhla anketa pro žáky 3.-7. tříd. Žáci odpovídali na otázky: Co je EU? Jaké jsou výhody členství ČR v EU? Proč budeme pracovat na projektu o EU právě v tomto školním roce? Nejlepší i ty nejúsměvnější odpovědi byly vystaveny na informačním panelu o EU v prostorách školy. V každém případě všichni zjistili, že toho o EU a jejím významu pro nás opravdu mnoho nevíme. Doufáme tedy, že v květnu se naše znalosti o poznání zlepší.

V první etapě každá třída (4.-9. roč.) zpracovala podle svých schopností úvodní charakteristiku přiděleného státu EU. Hledali informace o rozloze, obyvatelstvu, měně a státním zřízení. Jejich mladší spolužáci jim pomohli s vlajkou státu. Starší žáci dále rozpracovávali náročnější témata:

Všechny práce žáků jsou vystaveny na informačních panelech v prostorách školy.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

strana 1 | strana 2 | strana 3 | strana 4 | strana 5 | strana 6 | strana 7 | strana 8 | strana 9 | strana 10