Jednička v parku a 6.A

V sobotu 1. června 2019 se v zámeckém parku odehrál již 3. ročník akce „Jednička v parku“. Žáci společně s učiteli vymysleli a nacvičili pěkná vystoupení a připravili řadu stanovišť a stánků. Naše třída ve stánku prodávala autorské omalovánky, v kadeřnickém salonu jsme zkrášlovali hlavy zájemců barvami a copánky a ještě jsme připravili stanoviště skákání […]

Druháci v Harrachově

V úterý 11. 6. 2019 jeli žáci druhých tříd na školní výlet do Harrachova. Cestou lesem po Liščí stezce děti plnily úkoly a došli jsme až k Mumlavskému vodopádu. Navštívili jsme sklárny, kde děti viděly práci sklářů a brusiče. Mohly si také zakoupit skleničku na památku. Ve sklářském muzeu jsme shlédli i další sklářské výrobky. […]

Zakončení projektu 100 LET REPUBLIKY

osobnosti

V květnu jsme zakončili náš projekt anketou o největší osobnost století. Během školního roku si každá třída zvolila a zpracovala nejvýznamnější osobnosti z oblasti vědy, sportu, herectví, malířství, architektury, podnikání, cestování či politiky. Nejlepší práce jsme vystavili v atriu školy a všichni žáci hlasovali o největší osobnost naší historie. Výsledky ankety v jednotlivých kategoriích jsou […]

Okresní kolo Pythagoriády

27. května 2019 se uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Naši školu reprezentovali nejúspěšnější řešitelé školního kola. Nejlepšího výsledku dosáhl Dominik Kaňka z 6. C, který svoji kategorii vyhrál s celkovým počtem 13 bodů z 15.

[…]

Dějepisná exkurze na Karlštejn

Dne 23.5. se žáci sedných ročníků vypravili na dějepisnou exkurzi na hrad Karlštejn. Po příjezdu si prohlédli okolí hradu a z hlavního nádvoří se zašli podívat na Studniční věž, ve které se nachází studna hluboká 78 metrů. Poté je čekala paní průvodkyně a ta je uvedla do královských komnat, vyprávěla o historii hradu, o Karlu […]

Ekokurz 6.a + 6.B

Ve středu15. května jsme vyrazili na EKOKURZ. Nejdříve jsme jeli do ZOO ve Dvoře Králové, kde jsme vyplňovali úkoly o přírodě. Po obědě jsme jeli na Pecku, kde jsme se ubytovali a dostali první úkoly, mezi které patřila výroba a popis týmových erbů. Večer jsme soutěžili v různých soutěžích. […]

Exkurze do Terezína

V úterý 7. května 2019 se 44 žáků a žákyň devátého ročníku zúčastnilo dějepisné exkurze do Terezína a na Říp. V Terezíně jsme navštívili Malou pevnost a Muzeum ghetta. Na Říp nás dovedl praotec Čech s bratrem Lechem (žáci 9. C). Na vrcholu hory promluvil Čech ke své družině. Žákyně z 9. A přečetly básně.

[…]

Program „ Stolování“ pro žáky 2. ročníku

V úterý 14. 5. 2019 se žáci druhých tříd zúčastnili naučného programu „Stolování“, který byl zaměřen na správné společenské chování u jídelního stolu. Přednášku vedla Mgr. Drobná. Žáci si ukázali, jak prostírat stůl, jak sedět u stolu, pořadí jídel a dále správné pořadí i používání příborů. Za pomoci lektorky si vyzkoušeli prostírání stolu a skládání […]

Muzeum 5.D

V průběhu dubna a května žáci 5. D třídy opakovaně navštíví Regionální muzeum v Jičíně v rámci programu Človíček. Zatím se děti seznámily s prostory muzea, které nejsou běžně dostupné. Dozvěděly se, odkud se věci v muzeu vzaly, kde jsou uchovávány, jak se registrují. Dnes již ví, co je to přírůstková kniha, co znamená slovo […]

Ekologický kurz 

Mezi dny 24. 4. – 26. 4. jsme se (žáci 6. C a 6.D) spolu s pedagogy H. Havlovou, K. Dvořákovou a O. Splítkem zúčastnili ekokurzu na Pecce. Celým pobytem probíhala celotáborová soutěž, skládající se z několika menších soutěží. První den jsme jeli do Zoo ve Dvoře Králové, kde proběhla první soutěž, následně v kempu […]

Den Země

V pátek 26. dubna žáci devátého ročníku uklidili prostranství podél Cidliny od mostu u Masarykovy obchodní akademie po RONAL, za což si zaslouží pochvalu a poděkování. Byli překvapeni, co všechno lidé odhazují do přírody a jak moc znečišťují životní prostředí.

Matematický klokan 2019 – okresní a krajské výsledky

V březnu se 406 našich žáků a žákyň zapojilo do mezinárodní soutěže Matematický klokan.

[…]

Pythagoriáda na 2. stupni

4. dubna 2019 se vybraní žáci 6. až 8. tříd zúčastnili matematické soutěže Pythagoriáda.

[…]

Síla lidskosti

V pátek 5. dubna se žáci a žákyně druhého stupně naší školy vydali do kina, aby zhlédli film Síla lidskosti, který uvedl pan Zdeněk Tulis – dramaturg pořadů o siru Nicholasu Wintonovi.

[…]

Setkání s umělcem

V prvním dubnovém týdnu třídy 9. A a 9. B v rámci výtvarné výchovy navštívily galerii, aby se seznámily s životem a dílem malíře a grafika Zdeňka Šindlara. Výstava byla uspořádána k jeho osmdesátinám. Velkým překvapením pro děti i vyučující byla přítomnost samotného autora vystavených děl. Žáci a žákyně si nejdříve prohlédli výstavu a vyplnili […]