Bezpečné prázdniny – spolupráce tříd 1.A a 6.A

Naše poslední setkání s prvňáčky v tomto školním roce bylo zaměřené na pravidla bezpečného chování o prázdninách. Každý jsme si se svým malým kamarádem povídal o tom, co nás v letních volných dnech čeká a co udělat pro to, abychom se po prázdninách opět všichni živí a zdraví setkali. Některé situace, jak se děti mají […]

Školní výlet třídy 6.A

V úterý 11. června jsme vyrazili společně se spolužáky ze třídy 6.B na školní výlet do Ratibořic. Nejdříve nás čekala prohlídka zámku, při které jsme se dozvěděli řadu zajímavostí o kněžně Kateřině Zaháňské a jejím sídle, pak jsme se krásným parkem přesunuli ke starému mlýnu, kde jsme se nasvačili, u sousoší babičky s vnoučaty jsme […]

Jednička v parku 2019

V sobotu 1. června 2019 proběhl třetí ročník školní akce „Jednička v parku“.

Počasí nám přálo, byl krásný slunečný den. Žáci školy ve spolupráci s rodiči a učiteli připravili mnoho zajímavých stanovišť. Zde si návštěvníci mohli něco hezkého vytvořit, zasoutěžit si, zasportovat, vyřešit rébusy, vylepšit svou image nebo pomazlit domácí zvířátko. Občerstvit se mohli domácími […]

Jednička v parku a 6.A

V sobotu 1. června 2019 se v zámeckém parku odehrál již 3. ročník akce „Jednička v parku“. Žáci společně s učiteli vymysleli a nacvičili pěkná vystoupení a připravili řadu stanovišť a stánků. Naše třída ve stánku prodávala autorské omalovánky, v kadeřnickém salonu jsme zkrášlovali hlavy zájemců barvami a copánky a ještě jsme připravili stanoviště skákání […]

Vltava 9. ročníků

Od 10. června do 14. června proběhl tradiční vodácký kurz žáků 9. ročníků. 42 odvážných deváťáků na kanoích a jenom raftu plulo z Vyššího Brodu do Boršova. V pondělí po dlouhé cestě autobusem a nácviku ovládání lodí jsme vypluli do kempu v Rožmberku. Hned první jezy prověřily, jak žáci umí či neumí lodě ovládat. Druhý […]

Dějepisná exkurze

 

V úterý 28. 5. 2019 se zájemci z osmého ročníku zúčastnili dějepisné exkurze.

Nejdříve navštívili Chlum, kde kvůli dešti nemohli absolvovat procházku po bojišti z roku 1866. V muzeu si prohlédli vystavené exponáty. Pak následovala krátká zastávka u pomníku jezdecké srážky u Střezetic. Dívky z 8. A přečetly báseň Fráni Šrámka Raport.

[…]

Zakončení projektu 100 LET REPUBLIKY

osobnosti

V květnu jsme zakončili náš projekt anketou o největší osobnost století. Během školního roku si každá třída zvolila a zpracovala nejvýznamnější osobnosti z oblasti vědy, sportu, herectví, malířství, architektury, podnikání, cestování či politiky. Nejlepší práce jsme vystavili v atriu školy a všichni žáci hlasovali o největší osobnost naší historie. Výsledky ankety v jednotlivých kategoriích jsou […]

Okresní kolo Pythagoriády

27. května 2019 se uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Naši školu reprezentovali nejúspěšnější řešitelé školního kola. Nejlepšího výsledku dosáhl Dominik Kaňka z 6. C, který svoji kategorii vyhrál s celkovým počtem 13 bodů z 15.

[…]

Dějepisná exkurze na Karlštejn

Dne 23.5. se žáci sedných ročníků vypravili na dějepisnou exkurzi na hrad Karlštejn. Po příjezdu si prohlédli okolí hradu a z hlavního nádvoří se zašli podívat na Studniční věž, ve které se nachází studna hluboká 78 metrů. Poté je čekala paní průvodkyně a ta je uvedla do královských komnat, vyprávěla o historii hradu, o Karlu […]

Ekokurz 6.a + 6.B

Ve středu15. května jsme vyrazili na EKOKURZ. Nejdříve jsme jeli do ZOO ve Dvoře Králové, kde jsme vyplňovali úkoly o přírodě. Po obědě jsme jeli na Pecku, kde jsme se ubytovali a dostali první úkoly, mezi které patřila výroba a popis týmových erbů. Večer jsme soutěžili v různých soutěžích. […]

Exkurze do Terezína

V úterý 7. května 2019 se 44 žáků a žákyň devátého ročníku zúčastnilo dějepisné exkurze do Terezína a na Říp. V Terezíně jsme navštívili Malou pevnost a Muzeum ghetta. Na Říp nás dovedl praotec Čech s bratrem Lechem (žáci 9. C). Na vrcholu hory promluvil Čech ke své družině. Žákyně z 9. A přečetly básně.

[…]

Ekologický kurz 

Mezi dny 24. 4. – 26. 4. jsme se (žáci 6. C a 6.D) spolu s pedagogy H. Havlovou, K. Dvořákovou a O. Splítkem zúčastnili ekokurzu na Pecce. Celým pobytem probíhala celotáborová soutěž, skládající se z několika menších soutěží. První den jsme jeli do Zoo ve Dvoře Králové, kde proběhla první soutěž, následně v kempu […]

Den Země

V pátek 26. dubna žáci devátého ročníku uklidili prostranství podél Cidliny od mostu u Masarykovy obchodní akademie po RONAL, za což si zaslouží pochvalu a poděkování. Byli překvapeni, co všechno lidé odhazují do přírody a jak moc znečišťují životní prostředí.

Matematický klokan 2019 – okresní a krajské výsledky

V březnu se 406 našich žáků a žákyň zapojilo do mezinárodní soutěže Matematický klokan.

[…]

Sportovní akce projektu 100 let republiky

V rámci našeho celoročního projektu jsme se v měsíci dubnu zaměřili na sport. Připomněli jsme si, že součástí naší historie byly i sokolské slety, které byly v období let 1955 – 1985 nahrazeny spartakiádami. Tři dívčí skupiny ze 7. A, 7. B a 8. A si připravily pod vedením svých tělocvikářů J. Jedličky a L. […]