Pythagoriáda na 2. stupni

4. dubna 2019 se vybraní žáci 6. až 8. tříd zúčastnili matematické soutěže Pythagoriáda.

[…]

Síla lidskosti

V pátek 5. dubna se žáci a žákyně druhého stupně naší školy vydali do kina, aby zhlédli film Síla lidskosti, který uvedl pan Zdeněk Tulis – dramaturg pořadů o siru Nicholasu Wintonovi.

[…]

Setkání s umělcem

V prvním dubnovém týdnu třídy 9. A a 9. B v rámci výtvarné výchovy navštívily galerii, aby se seznámily s životem a dílem malíře a grafika Zdeňka Šindlara. Výstava byla uspořádána k jeho osmdesátinám. Velkým překvapením pro děti i vyučující byla přítomnost samotného autora vystavených děl. Žáci a žákyně si nejdříve prohlédli výstavu a vyplnili […]

NAŠI PREZIDENTI

Dne 7. března 2019 jsme si v rozhlasové relaci připomněli výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a zahájili další část celoročního projektu k stému výročí vzniku samostatného Československa.

[…]

Výroba papírových motýlků

V pátek 22. března jsme hned po zvonění spěchali k našim prvňáčkům, kteří na nás už netrpělivě čekali. Přinesli jsme si s sebou barevné papíry, nůžky, lepidlo, šablony motýlků a pustili se do práce. Naše malé kamarády výroba papírových motýlků tak bavila, že nás k tomu ani nechtěli pustit! Nakonec jsme uklidili všechny odstřižky i […]

Matematický klokan na 2. stupni

V pátek 22. 3. 2019 jsme se zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan.

[…]

Vyhlášení výsledků únorové části projektu 100 let republiky

Ve čtvrtek 28. února jsme ukončili další část našeho ročního projektu. Tentokrát část únorovou, která se týkala klíčových okamžiků 20. století. Všichni účastníci byli odměněni drobnými cenami a téměř všichni vyplnili v pracovním listu správné odpovědi. Otázky se týkaly nejen událostí v daných letech, ale děti i podle fotografií poznávaly naše minulé prezidenty. Všem […]

Čtenářská dílna v 6.D

V pátek 1. března jsme měli již druhou čtenářskou dílnu. Tentokrát jsme se zaměřili na postavy z knížky Boříkovy lapálie od Vojtěcha Steklače. Na začátku hodiny jsme vytvořili skupinky, spojili jsme si lavice a samostatně si četli. Potom jsme se domlouvali, jak hrdinové knížky vypadají, jak se chovají a kdo by s kým z nich […]

Lyžařský kurz 7. ročníků

Lyžařský kurz začal 18. února a skončil 22. února 2019. Jelo se na Benecko. K hotelu Kubát jsme dorazili ještě dopoledne, a protože nás mohli ubytovat až po obědě, vyrazili jsme na svah. Podle toho, jak dobře jsme sjeli svah, nás učitelé rozřadili do družstev. Po dobrém obědě si všichni šli vybalit věci do pokojů. […]

Zeměpisná olympiáda – školní a okresní kolo

Ve středu 30. 1. proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády. Žáci ve dvou vyučovacích hodinách vyhledávali informace v atlase, využívali své zeměpisné znalosti a dovednosti. Školní práce byla poskládaná ze tří samostatných částí. Ten, kdo ze všech částí získal nejvíce bodů, vyhrál.

V kategorii 6. tříd se na prvních třech místech umístili: 1. […]

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 6. 2. 2019 proběhlo na naší škole okresní kolo anglické olympiády. V kategorii 7. ročníků naši školu reprezentovala vítězka školního kola Magdalena Linda Stránská ze 7.C. S celkovým počtem 188 bodů obsadila krásné 2. místo. V kategorii starších žáků se bohužel pro nemoc nemohly zúčastnit ani vítězka školního kola Denisa Koudelová z […]

Čtenářská dílna v 6. A

V pátek 8. února se v hodině českého jazyka konala čtenářská dílna, na kterou jsme si měli přinést knihu od Karla Maye nebo Jacka Londona. Udělali jsme si pohodlí se svojí knížkou a četli jsme si. Za úkol jsme měli najít v knize dobrodružství a napětí a pak tu napínavou příhodu svými slovy převyprávět a […]

Sté narozeniny

Čtrnáctý únor není jen svátkem zamilovaných či Mezinárodním dnem darování knih, ale je to i den, kdy se v roce 1919 narodil pan Miroslav Zikmund.

Společně se svým kamarádem Jiřím Hanzelkou, který zemřel v roce 2003, procestovali takřka celý svět. Propagovali československé výrobky, např. vozy Tatra, dělali reklamu naší zemi, psali reportáže ze svých cest, […]

Pokračujeme v projektu 100 let republiky

V průběhu měsíce ledna proběhla další z naplánovaných akcí školního projektu. Během hodin výtvarné výchovy měli žáci 6. – 9. tříd za úkol vytvořit návrh na známku. Známka měla obsahovat všechny náležitosti, které k ní patří (místo vydání, hodnotu, …). Žáci 9. ročníků mohli také navrhovat předlohu na plakát. Nejoriginálnější návrhy jsou vystaveny v atriu […]

Anglické divadlo pro 1. i 2. stupeň

Žáci naší školy zhlédli divadelní představení v anglickém jazyce.

[…]