Projekt 100 let republiky – Srpen 1968 očima pamětníků

O prázdninách uplynulo již 50 let od „bratrské pomoci“ vojsk Varšavské smlouvy, od obsazení Československa a ukončení nadějného období svobody, tzv. Pražského jara. O těchto událostech jsme si připravili prezentace (jejich základem byla vyprávění pamětníků) a v jednotlivých třídách druhého stupně jsme je postupně přednesli. Všechny prezentace vystavíme na nástěnce v atriu, aby si je […]

Projekt „Začínáme spolu“ – spolupráce žáků tříd 1.A a 6.A

V pondělí 3. září šli prvňáčci poprvé do školy a my jsme byli s nimi. Každý z nás si před školou našel svého malého kamaráda a doprovodil ho na jeho místo ve třídě.

V pátek 21. září jsme si pro naše prvňáčky připravili překvapení. Paní učitelka přinesla pro každého z nás knížku Honzíkova cesta, ze […]

Vyhodnocení dějepisné soutěže

K padesátému výročí okupace naší země jsme pro žáky a žákyně druhého stupně připravili otázky, na které hledali odpovědi i na panelu v atriu školy.

[…]

Atletický víceboj 4.tříd

Za krásného slunečného počasí se v úterý 11.9. uskutečnila na Matějkově hřišti první ročníková akce čtvrtých tříd – Atletický víceboj.

[…]

Vlastivědná exkurze Praha 5. D

Praha je naše hlavní město se zajímavou historií a spoustou památek. S Prahou se děti seznámily podrobněji v hodinách vlastivědy. Není však nic lepšího, než vidět pamětihodnosti a zajímavosti na vlastní oči. Žáci 5.D tedy v úterý 11.9., za krásného počasí, odjeli do Prahy na exkurzi.

[…]

Dějepisná exkurze 7. tříd

V úterý 11. 9. a ve středu 12. 9. navštívili žáci 7.tříd Archeopark ve Všestarech. Za slunečného počasí si vyzkoušeli praktické dovednosti našich předků – házeli oštěpem, mleli zrní na mouku, brousili kamenné sekerky, ryli půdu dřevěnými nástroji a prohlédli si jejich obydlí. Poté v kinosále viděli několik dokumentů o životě našich předků, mohli zkusit […]

Rok 1968 ve výuce dějepisu

První hodiny dějepisu v novém školním roce věnovali vyučující událostem roku 1968. Připomněli 50. výročí vpádu okupačních vojsk na území Československa a tragickou smrt dvou jičínských občanů.

[…]