Sportovní akce projektu 100 let republiky

V rámci našeho celoročního projektu jsme se v měsíci dubnu zaměřili na sport. Připomněli jsme si, že součástí naší historie byly i sokolské slety, které byly v období let 1955 – 1985 nahrazeny spartakiádami. Tři dívčí skupiny ze 7. A, 7. B a 8. A si připravily pod vedením svých tělocvikářů J. Jedličky a L. […]

BESEDA V KNIHOVNĚ

Ve středu 17. dubna 2019 někteří deváťáci navštívili jičínskou knihovnu, aby se setkali s paní Michaelou Vidlákovou, která jako šestileté židovské dítě musela těsně před Vánocemi v roce 1942 společně se svými rodiči nastoupit do transportu a odjet do terezínského ghetta. Paní Vidlákovou doprovázel pan Radek Hejret, který s dětmi nejdříve besedoval o antisemitismu a […]

Okresní finále: McDonald´s Cup 2018/2019

Ve středu 24. dubna 2019 se žáci 4. – 5. tříd zúčastnili okresního finále turnaje v kopané.

[…]

McDonald’s Cup  2018/2019

V pátek 11. dubna se výběr žáků 4. – 5. tříd zúčastnil 22. ročníku okrskového kola turnaje v kopané – McDonald´s cup. Po tuhých bojích naši hráči postoupili jako první ze skupiny a o postupové místo se utkali s 3. ZŠ, kterou porazili. Z osmi základních škol Jičínska si zajistili druhým místem postup do okresního […]

Pythagoriáda na 2. stupni

4. dubna 2019 se vybraní žáci 6. až 8. tříd zúčastnili matematické soutěže Pythagoriáda.

[…]

Síla lidskosti

V pátek 5. dubna se žáci a žákyně druhého stupně naší školy vydali do kina, aby zhlédli film Síla lidskosti, který uvedl pan Zdeněk Tulis – dramaturg pořadů o siru Nicholasu Wintonovi.

[…]

Setkání s umělcem

V prvním dubnovém týdnu třídy 9. A a 9. B v rámci výtvarné výchovy navštívily galerii, aby se seznámily s životem a dílem malíře a grafika Zdeňka Šindlara. Výstava byla uspořádána k jeho osmdesátinám. Velkým překvapením pro děti i vyučující byla přítomnost samotného autora vystavených děl. Žáci a žákyně si nejdříve prohlédli výstavu a vyplnili […]

Ročníková soutěž 4.tříd

V březnu se žáci 4. tříd zapojili do soutěže „ O nejkrásnější jarní pohlednici.“ Vyhodnotit nejlepší výtvor nebylo lehké, neboť se všem dětem práce zdařily. Po důkladném zvážení třídních učitelů se na prvních třech pozicích umístily žákyně:

místo Tereza Svobodová 4.C místo Míša Javůrková 4.A místo Soňa Kolárovská 4.B […]

Raketou na Mars – 1.A a 1.B

Poté, co byli první třídy navštívit hvězdárnu, jsme vesmír a planety ještě prozkoumali řádně ve škole. Ročníkovou akci jsme nazvali – Raketou na Mars. Vhodným místem nám byla střecha, cítili jsme se blíže k vesmíru. Nejprve jsme se rozdělili do skupin podle planet a dali jsme dohromady jejich názvy rozmístěné po střeše. Dále jsme ve […]

Sportování 1.B a 6.B

Starší kamarádi ze 6.B si pro prvňáčky připravili krásné sportování v hale. Vymysleli spoustu stanovišť, na kterých jim dělali průvodce a rádce. A na závěr sami malým kamarádům předvedli, že to umí taky. Při vyhlášení a zhodnocení měli připravené diplomy a potěšili i drobnou sladkostí. Za velmi hezky připravenou akci, moc děkuji žákům 6.B.

[…]

NAŠI PREZIDENTI

Dne 7. března 2019 jsme si v rozhlasové relaci připomněli výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a zahájili další část celoročního projektu k stému výročí vzniku samostatného Československa.

[…]

Program „ Otesánek“ v 5. C

Ve středu 27. března 2019 se žáci zúčastnili v rámci přírodovědného učiva vzdělávacího programu „Otesánek“. Lektorka p. Drobná besedovala se žáky o správné životosprávě, o složení zdravé výživy. Dále žáky seznámila s orgány trávicí soustavy, které umožňují příjem potravy a její zpracování. Žáci aktivně pracovali ve skupinách, ochutnávali zeleninu, řadili pojmy trávicí soustavy a rozebírali […]

Výroba papírových motýlků

V pátek 22. března jsme hned po zvonění spěchali k našim prvňáčkům, kteří na nás už netrpělivě čekali. Přinesli jsme si s sebou barevné papíry, nůžky, lepidlo, šablony motýlků a pustili se do práce. Naše malé kamarády výroba papírových motýlků tak bavila, že nás k tomu ani nechtěli pustit! Nakonec jsme uklidili všechny odstřižky i […]