Raketou na Mars – 1.A a 1.B

Poté, co byli první třídy navštívit hvězdárnu, jsme vesmír a planety ještě prozkoumali řádně ve škole. Ročníkovou akci jsme nazvali – Raketou na Mars. Vhodným místem nám byla střecha, cítili jsme se blíže k vesmíru. Nejprve jsme se rozdělili do skupin podle planet a dali jsme dohromady jejich názvy rozmístěné po střeše. Dále jsme ve […]

Sportování 1.B a 6.B

Starší kamarádi ze 6.B si pro prvňáčky připravili krásné sportování v hale. Vymysleli spoustu stanovišť, na kterých jim dělali průvodce a rádce. A na závěr sami malým kamarádům předvedli, že to umí taky. Při vyhlášení a zhodnocení měli připravené diplomy a potěšili i drobnou sladkostí. Za velmi hezky připravenou akci, moc děkuji žákům 6.B.

[…]

NAŠI PREZIDENTI

Dne 7. března 2019 jsme si v rozhlasové relaci připomněli výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a zahájili další část celoročního projektu k stému výročí vzniku samostatného Československa.

[…]