Dějepisná exkurze na Karlštejn

Dne 23.5. se žáci sedných ročníků vypravili na dějepisnou exkurzi na hrad Karlštejn. Po příjezdu si prohlédli okolí hradu a z hlavního nádvoří se zašli podívat na Studniční věž, ve které se nachází studna hluboká 78 metrů. Poté je čekala paní průvodkyně a ta je uvedla do královských komnat, vyprávěla o historii hradu, o Karlu […]

Ekokurz 6.a + 6.B

Ve středu15. května jsme vyrazili na EKOKURZ. Nejdříve jsme jeli do ZOO ve Dvoře Králové, kde jsme vyplňovali úkoly o přírodě. Po obědě jsme jeli na Pecku, kde jsme se ubytovali a dostali první úkoly, mezi které patřila výroba a popis týmových erbů. Večer jsme soutěžili v různých soutěžích. […]

Exkurze do Terezína

V úterý 7. května 2019 se 44 žáků a žákyň devátého ročníku zúčastnilo dějepisné exkurze do Terezína a na Říp. V Terezíně jsme navštívili Malou pevnost a Muzeum ghetta. Na Říp nás dovedl praotec Čech s bratrem Lechem (žáci 9. C). Na vrcholu hory promluvil Čech ke své družině. Žákyně z 9. A přečetly básně.

[…]

Program „ Stolování“ pro žáky 2. ročníku

V úterý 14. 5. 2019 se žáci druhých tříd zúčastnili naučného programu „Stolování“, který byl zaměřen na správné společenské chování u jídelního stolu. Přednášku vedla Mgr. Drobná. Žáci si ukázali, jak prostírat stůl, jak sedět u stolu, pořadí jídel a dále správné pořadí i používání příborů. Za pomoci lektorky si vyzkoušeli prostírání stolu a skládání […]

Muzeum 5.D

V průběhu dubna a května žáci 5. D třídy opakovaně navštíví Regionální muzeum v Jičíně v rámci programu Človíček. Zatím se děti seznámily s prostory muzea, které nejsou běžně dostupné. Dozvěděly se, odkud se věci v muzeu vzaly, kde jsou uchovávány, jak se registrují. Dnes již ví, co je to přírůstková kniha, co znamená slovo […]

Ekologický kurz 

Mezi dny 24. 4. – 26. 4. jsme se (žáci 6. C a 6.D) spolu s pedagogy H. Havlovou, K. Dvořákovou a O. Splítkem zúčastnili ekokurzu na Pecce. Celým pobytem probíhala celotáborová soutěž, skládající se z několika menších soutěží. První den jsme jeli do Zoo ve Dvoře Králové, kde proběhla první soutěž, následně v kempu […]

Velikonoční běh do schodů

V úterý a ve středu před velikonočními svátky si porovnali dívky a chlapci z prvního až čtvrtého ročníku svoje běžecké dovednosti v tradičním velikonočním běhu do schodů. Každého závodníka čekala v cíli sladká odměna. Ti nejzdatnější získali „medaile“ a diplomy.

[…]

Kuželky 5.D

Středa 24. 4. 2019 začala hezkou procházkou ulicí lemovanou rozkvetlými růžovými sakurami. Místo češtiny a matematiky čekal žáky 5.D turnaj v kuželkách. Prostě skvělé dopoledne.

[…]

Den Země

V pátek 26. dubna žáci devátého ročníku uklidili prostranství podél Cidliny od mostu u Masarykovy obchodní akademie po RONAL, za což si zaslouží pochvalu a poděkování. Byli překvapeni, co všechno lidé odhazují do přírody a jak moc znečišťují životní prostředí.

Matematický klokan 2019 – okresní a krajské výsledky

V březnu se 406 našich žáků a žákyň zapojilo do mezinárodní soutěže Matematický klokan.

[…]