„DEN ZEMĚ“ V PÁTÝCH ROČNÍCÍCH 

Dne 20. dubna 2018 se žáci pátých ročníků naší školy opět sešli v rámci konání „Dne Země“. Na začátku dne zhlédli zajímavá videa a dozvěděli se informace týkající se zemětřesení, úniku nebezpečných látek, improvizované protichemické ochraně a ošetření krvácení.

Po svačině následovala vycházka na Čeřovku, kde si žáci zasportovali a vyzkoušeli si ošetření zranění končetin a přenos raněného.

(Dla)