Setkání s Albrechtem z Valdštejna – 18. 5. 2018

Dnešní vyučování začalo pro žáky 6. a 7. tříd velice netradičně. V jičínském parku jsme se setkali přímo s Albrechtem z Valdštejna a jeho pobočníkem. Frýdlantský vévoda se velice podivoval nad chováním a oblečením některých z nás. Posteskl si, že byl ve své době zvyklý, že lidé v jeho okolí dodržují pravidla a řád.U vybraných žáků se pokusil o nápravu.

Michaela Jindřichová – žákyně 7.A, foto Mgr. Dana Rolfová