Jednička v parku

V sobotu 2. 6. 2018 proběhl v zámeckém parku již druhý ročník akce Jednička v parku. Během krásného slunečného dopoledne mohli návštěvníci akce zhlédnout 14 pódiových vystoupení. Kromě toho žáci s vyučujícími připravili mnoho stanovišť, na kterých bylo možné vyzkoušet si svoje dovednosti a vědomosti, anebo se nechat zkrášlit pletením copánků a namalováním obličeje. Součástí akce byl i prodej výrobků, které zhotovili žáci s pomocí učitelů i rodičů. Sobotní atmosféru si můžete připomenout prohlédnutím fotografií.

(Ji)