Školní výlet 4.D

Čtvrtek 18.6.2018 byl krásný den. Čtvrťáci jeli na školní výlet. Cílem jejich cesty byl Harrachov. Tam děti navštívily sklárnu, kde na vlastní oči viděly výrobu skla. Poté se přesunuly do rudného dolu. Tam si děti nejdříve prohlédly výstavu k těžbě (minerály a rudy, nástroje, které horníci při těžbě používali…). Poté si nasadily helmy a vydaly se do podzemí. Byly 50 m pod zemským povrchem a prošly 1 km podzemních chodeb. Ve štole viděly žíly fluoritu a barytu, sklad trhavin, výtah pro horníky… Po zajímavé exkurzi v rudném dolu se žáci posilnili vydatnou svačinou a vydali se na Liščí stezku. Byla to lesní cestička plná zajímavých  úkolů  a prolézaček. Po dostatečném vyřádění se pokračovalo dál k Mumlavským vodopádům. Pohledem na krásný přírodní výtvor byli žáci nadšeni. Zaujaly je také mumlavské hrnce- přírodou vytvořené bazénky na kamenech v řece Mumlavě. Počasí se také vydařilo, tak co víc si přát. Domů jsme odjížděli spokojeni a plni zážitků.

Pátková