Spaní ve škole 4.D

V pátek 22.6.2018 žáci 4.D nocovali ve škole. Tato akce byla odměnou za jejich pilnou a svědomitou práci během celého školního roku. Čekala je velká hostina. Paní učitelka nakoupila spoustu dobrot, ovoce, buřtíky, pizzu a jiné pochutiny. Vše bylo zaplaceno z výdělku na akci Jednička v parku, kde žáci ve stánku prodali mnoho sladkých i slaných dobrot a nápojů. Snaha se jim vyplatila, jelikož je čekal pěkný večer a pořádný raut. Nejdříve se děti vyřádily v krytém bazéně. Poté se přesunuly do školy a pochutnaly si na čerstvé pizze. Po krátkém odpočinku a doplnění energie ovocem a bonbóny šly na procházku podvečerním Jičínem. Pěkně vyvětraní  žáci  se rozhodli pro noční „pyžamový fotbal“. Na fotbalové utkání se museli po tmavých chodbách za pomocí baterek dostavit do haly. Byla to krátká stezka odvahy. Trasa byla libovolná. Po legračním fotbalovém utkání děti opět doplnily energii dobrotami a ovocem a nastalo „letní kino“. Promítání proběhlo v počítačové učebně. Děti film Špunti na vodě sledovaly z pohodlí spacáků. A mnoho minut po půlnoci se usínalo. Některým se však nechělo spát a ze spacáků se ozývalo špitání a chechtání. Ráno však byla paní učitelka nemilosrdná a všichni museli vstát na snídani. Ještě jsme si užili poslední společné chvíle, uklidili třídy a vydali se domů dospat dlouhé ponocování. Bylo to fajn…Velké poděkování patří paní Kubínové, Toboříkové (i Adélce) za velkou pomoc při této akci.

M.Pátková