Výměnný pobyt, květen 2018

Ve dnech 13. – 19. května se u nás na škole konal výměnný pobyt žáků z Francie a Polska v rámci projektu Erasmus +: Healthy Eating for better Living: Let‘ s Move!

V neděli v odpoledních hodinách jsme plni očekávání uvítali naše hosty a všichni se odebrali do domovů svých hostitelských rodin.

V pondělí začal náš náročný týdenní program seznamováním našich zahraničních hostů s naší školou. Mezinárodní skupiny žáků vyplňovali připravený dotazník. Poté jsme se všichni odebrali do naší jídelny a zahraniční hosté zde měli možnost ochutnat naši kuchyni. Odpoledne jsme vyrazili do města prozkoumávat zámecký park, lipovou alej, Valdštějnskou lodžii a také jsme vystoupali na zdejší dominantu Zebín, z kterého jsme se všichni kochali nádherným výhledem.

Úterní dopoledne se neslo ve sportovním duchu. Hned ráno jsme se přemístili na městský stadion a zde proti sobě soutěžili Francouzi, Poláci a Češi ve čtyřech disciplínách: štafeta, kin-ball, přehazovaná a skok daleký. K velké radosti českého týmu jsme vyhráli my! Po obědě ve školní jídelně jsme se vydali navštívit Prachovské skály.

Dále následovaly dva dny plné cestování a degustačních i sportovních zážitků. Měli jsme možnost ochutnat kozí sýry na farmě v Pěnčíně a také poznat farmu samotnou a při cestě výletním vláčkem i její blízké okolí – kostel sv. Josefa v obci Krásná. Nabrali jsme síly výborným obědem na farmě a vydali se za sportem. V okolí Malé Skály jsme podali úžasné sportovní výkony na koloběžkách, kdy jsme jeli z Dolánek na Malou Skálu a zpět a náramně jsme si to užili. Další den jsme jeli na prohlídku města Liberec a nejen to. Žáci dostali dotazníky a zjišťovali sportovní návyky zdejších obyvatel. Poté nás čekaly další zážitky a to cesta lanovkou na Ještěd a sestup přes Pláně pod Ještědem. Výlet nám trochu pokazilo počasí, ale náladu jsme si zkazit nenechali.

Pátek byl náš poslední společný den. Dopoledne jsme navštívili výrobnu Hořických trubiček v Miletíně, kde jsme se seznámili se způsobem výroby a také ochutnali velké množství příchutí této tradiční dobroty. A k tomu každý z nás měl možnost si zkusit stočit jednu tuto laskonku. Poté si naši zahraniční hosté pochutnali na posledním obědě v naší školní jídelně. Odpoledne již děti trávily v mezinárodních skupinách tvorbou plakátů, které měly připomenout hlavní aktivity a zážitky z celého týdne. Ve čtyři hodiny odpoledne začal závěrečný ceremoniál, kde byli nejen všichni naši žáci, ale také jejich rodiče, kteří se o naše hosty celý týden starali a v neposlední řadě byl přítomen i pan ředitel PaedDr. Ivan Truhlička a 1. místostarosta města Jičína pan Mgr. Petr Hamáček. Ti měli úvodní slovo a poté jsme všichni zhlédli prezentaci sestavenou z fotografií z celého týdne a také plakáty vytvořené po obědě. Během následného rautu jsme společně s rodiči diskutovali a hodnotili končící týden, jeho program i to, jak děti vše prožívaly.

Sobota byla již pro všechny zúčastněné velmi smutným dnem plným loučení. Naši hosté však odjížděli plni zážitků a nově získaných mezinárodních přátelství, která, jak všichni doufáme, vydrží dlouhá léta.

(On, Ke)