První školní den

Dne 3. září 2018 jsme se slavnostně přivítali s žáky prvních ročníků naší základní školy. Žáci 6.A a 6.B, kteří jsou patrony prvňáčků zahájili nový školní rok představením svých svěřenců a usadili je na jejich místa. Poté nás navštívil starosta města Jičína pan doktor Jan Malý, ředitel školy doktor Ivan Truhlička a zástupkyně pro 1. stupeň ZŠ Mgr. Ladislava Truhličková, kteří dostali slovo a nové žáčky i jejich příbuzné také přivítali. Díky podpoře rodičů, prarodičů a dalších příbuzných prvňáčků, kteří se dostavili v hojném počtu panovala ve třídách slavnostní a velmi příjemná atmosféra.

Děkuji rodičům, vedení školy, panu starostovi a všem zúčastněným za hladký průběh prvního školního dne a milé přivítání našich nejmenších.

(Dl)