Vyhodnocení dějepisné soutěže

K padesátému výročí okupace naší země jsme pro žáky a žákyně druhého stupně připravili otázky, na které hledali odpovědi i na panelu v atriu školy.

Otázky se týkaly také událostí v Jičíně a blízkém okolí.

Ve stanoveném termínu odevzdalo své práce celkem 38 dětí. Nejpilnější byli šesťáci. Zklamali deváťáci, kteří 6. září pokládali květiny k pomníčku na Letné. Ve čtvrtek 20. září proběhlo vyhodnocení soutěže. Pochvalu a drobnou odměnu obdrželi všichni účastníci. Zvláštní cenu získalo pět dětí ze všech ročníků. Jejich práce budou vystaveny v atriu.

(Ví)