Přednáška k 100. výročí vzniku Československa

Ve čtvrtek 27. září do naší školy přijela lektorka Bc. Dana Šimková s přednáškou na téma „Založení Republiky“. Nejprve si ji poslechli žáci a žákyně devátého ročníku, poté i osmáci.

K překvapení všech začala své vyprávění Marií Terezií a jejími reformami. Zmínila syny Josefa II. a Leopolda II., francouzskou revoluci a Napoleona. Zazněla Marseillaisa. Pokračovala líčením situace našeho národa v 19. století.

Velkou pozornost věnovala období národního obrození a významu divadlu.

Dojemná byla ukázka ze hry Fidlovačka s poslechem dvou slok písně Kde domov můj. Následovalo vyprávění o Národním divadle a zmínka o úspěších Čechů v oblasti vědy a techniky. Přednáška pokračovala první světovou válkou a rozpadem Rakouska – Uherska. Ocenila zásluhy T. G. Masaryka a legionářů na vzniku samostatného státu. Seznámila děti se státními symboly a s počátky existence republiky.

Na závěr školáci zazpívali českou hymnu, zvládli i druhou sloku písně. Snad alespoň někteří v tuto chvíli byli pyšní na své předky i na svou příslušnost k českému národu. Cílem přednášky tak nebyly jen nové poznatky.

Přednáškou jsme zahájili celoroční projekt, během kterého si budeme připomínat události uplynulého století.

(Ví)