Osobnosti naší historie – soutěž

Součástí projektového dne ke stému výročí vzniku Československa bylo vyhodnocení soutěže „Poznej osobnosti naší historie“.  Úkolem řešitelů bylo spojit fotografie významných Čechů minulosti s jejich jmény. Žáci mohli využít nápovědy umístěné na panelu v atriu školy. Škoda jen, že se do soutěže zapojilo pouze 12 žáků a žákyň 2. stupně.  Největší zastoupení mezi řešiteli měly děti ze 7.  ročníku, kterých soutěžilo celkem 7. Všichni účastníci této soutěže byli na závěr projektového dne odměněni drobnými cenami.

(Jir)