Návštěva knihovny žáků 2. B

V předvánočním čase jsme navštívili knihovnu, kde žáci besedovali s paní knihovnicí s p. Trybenekrovou na téma Vánoční zvyky. Společně si zahráli příběh narození
Ježíše Krista, který doplnili zpěvem koled. Vánoční dopoledne nám tedy velmi rychle, ale příjemně uteklo.

(Hat)