Anglické divadlo Jack and Joe

Dne 18. prosince jsem se s celou třídou v Masarykově divadle zúčastnila představení v anglickém jazyce. Hlavními postavami byli bratři Jack a Joe a průvodkyní vládkyně cizokrajných jazyků. Jednomu z bratrů se stala nehoda (snědl jedovatou houbu) a ten druhý šel hledat pomoc. Postupně se setkával s různými lidmi. Někteří byli ochotni pomoci, ale našli se i tací, kteří nepomohli. Z toho vyplývá, že jsou na světě lidé dobří, ale i špatní. Mně se představení líbilo. Pobavila jsem se a také jsem se naučila pár nových anglických slov.

Adéla Luksová – žákyně třídy 6. A, foto paní učitelka Rolfová