Spolupráce 6. B a 1. B

Po celý letošní rok třída 6. B spolupracuje se třídou 1. B a provází malé prvňáčky začátkem jejich školní docházky. 3. září jsme prvňáčky přivítali před školou a pomohli jim zorientovat se první den ve škole. Každý šesťák dostal na starosti jednoho prvňáčka. V říjnu jsme byli společně pouštět draky poblíž Čeřovky. Slunečné a větrné počasí v říjnu nás k pouštění draků přímo nalákalo.

Na počátku prosince jsme jako roztomilí čerti přišli prvňáčkům předat jejich první slabikáře, aby se naučili číst. Věříme, že si ke konci školního roku něco společně přečteme. 18. prosince jsme se setkali již počtvrté, tentokrát na vánoční dílničce. Starší kamarádi si pro ty mladší připravili vánoční tvoření, koledy a také pohoštění.

Určitě se těšíme na další setkání.

(Fe)