Vánoce 2018 v 6. A

Pátek 21. prosince 2018 nebyl ani trochu obyčejný. Byl to poslední školní den před vánočními prázdninami, a proto jsme toho kromě učení museli hodně stihnout. Část hodiny českého jazyka jsme věnovali návštěvě u našich prvňáčků. Povídali jsme si s nimi o Vánocích a na připravených pracovních listech s vánoční tematikou jsme společně hledali rozdíly a nesmysly. Všem nám to šlo skvěle a náramně jsme se pobavili. Poslední dvě vyučovací hodiny jsme měli v naší třídě vánoční besídku. Stromeček jsme měli nazdobený už od pondělí, přinesli jsme si cukroví, paní učitelka nám uvařila čaj, Emmy zahrála na klavír, Anička s Natálkou na flétny, obě Adélky společně připravily tajenku, Tadeáš zase vtipnou hádanku. A protože nejsme vždycky úplně nejhodnější, raději jsme nenechali dárky jen na Ježíškovi a v předem vylosovaných dvojicích jsme si nadělili dárečky sami. Pod stromečkem čekalo několik dárečků i na paní učitelku. Tentokrát se nám vlastně ani moc ze školy nechtělo, ale museli jsme včas skončit, uklidit třídu a jít na oběd. První Vánoce na druhém stupni jsme si hezky užili a ty příští budou určitě ještě lepší!!!

Natálka Hakenová a Matyáš Svoboda – žáci třídy 6. A, foto paní učitelka Rolfová