Planetárium 5.C,D

V hodinách přírodovědy se žáci  již ve 4.ročníku seznamují s vesmírem. Učivo se dále prohlubuje v 5.ročníku. Na toto téma jsme navázali také exkurzí do Hvězdárny a planetária v  Hradci Králové v prosinci 2018. Rozvoj moderních digitálních technologií umožnil modernizaci v zobrazovacích možnostech planetárií. Proto v roce 2013 začala výstavba nové budovy digitálního planetária, kterou jsme navštívili. Ve vestibulu nás přivítala krásná plazmová koule. Poté děti usedly do pohodlných polohovacích křesel a vydaly se vstříc nádherné podívané. Na kulatou kopuli byl promítaný vzdělávací film o vzniku Země, Sluneční soustavě, Mléčné dráze, jiných galaxiích a různých vědeckých expedicích a projektech. Vše bylo doprovázeno poutavým výkladem zaměstnance planetária. Po zhlédnutí filmu jsme si prohlédli prostory planetária, prakticky si ukázali na modelech zatmění Slunce, Měsíce, střídání dne a noci…Víme, jakou barvu má Slunce a taky proč je obloha modrá. Exkurze byla velice zajímavá. Žáci 5.C a 5.D získali od zaměstnanců velkou pochvalu za své vědomosti i nad rámec těch získaných ve škole a za vzorné a kamarádské chování.

(M.Pátková)