Pokračujeme v projektu 100 let republiky

V průběhu měsíce ledna proběhla další z naplánovaných akcí školního projektu. Během hodin výtvarné výchovy měli žáci 6. – 9. tříd za úkol vytvořit návrh na známku. Známka měla obsahovat všechny náležitosti, které k ní patří (místo vydání, hodnotu, …). Žáci 9. ročníků mohli také navrhovat předlohu na plakát. Nejoriginálnější návrhy jsou vystaveny v atriu školy a za nejlepší práce z návrhů na známky byli oceněni V.Hanyšová ze 7. B, K. Tobolková z 9. A a M. Mráček ze 6. C.

Nejhezčí plakáty vytvořily A. Benešová z 9. A, K. Štěpová a A. Kouklová z 9. C.

(Ji)