Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 6. 2. 2019 proběhlo na naší škole okresní kolo anglické olympiády. V kategorii 7. ročníků naši školu reprezentovala vítězka školního kola Magdalena Linda Stránská ze 7.C. S celkovým počtem 188 bodů obsadila krásné 2. místo. V kategorii starších žáků se bohužel pro nemoc nemohly zúčastnit ani vítězka školního kola Denisa Koudelová z 9.C, ani náhradnice Adéla Nováková z 9.A, která ve školním kole obsadila 2. místo. 
Lindě moc děkujeme za účast a vzornou reprezentaci školy.

(Ke)