Pasování na čtenáře – 1.B

Slavnostní okamžik „ Pasování na čtenáře“, který se konal 30.1. 2019 si pro nás připravila knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Děti si nacvičily písničku – Život je jak abeceda, kterou v knihovně všem rodičům a vzácným hostům předvedly. Po té následovalo pasování z rukou našeho pana ředitele PhDr. Ivana Truhličky. Také dostaly pěknou knihu – Kuba nechce číst, kterou se chystáme společně  ve škole přečíst.

(Vyz)