NAŠI PREZIDENTI

Dne 7. března 2019 jsme si v rozhlasové relaci připomněli výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a zahájili další část celoročního projektu k stému výročí vzniku samostatného Československa.

Na panelu v atriu žáci a žákyně mohli zjišťovat informace o prezidentech naší země, aby se pak v posledním březnovém týdnu utkali v soutěži „Naši prezidenti“. Každá třída druhého stupně vyslala do soutěže dvojici, která musela prokázat nejen znalosti, ale i dovednosti.

V pátek 29. března proběhlo vyhodnocení soutěže. V kategorii šestých a sedmých tříd zvítězila dvojice ze 7. B. Jako druhá se umístila dvojice ze 7. C a třetí místo obsadila dvojice z 6. C. V kategorii osmých a devátých tříd si nejlépe vedly dvojice z 9. C, 8. B a 9. B.

Všichni účastníci soutěže si zaslouží pochvalu za reprezentaci svých tříd. Dvojice na stupních vítězů obdržely věcné ceny.

(Ví)