Raketou na Mars – 1.A a 1.B

Poté, co byli první třídy navštívit hvězdárnu, jsme vesmír a planety ještě prozkoumali řádně ve škole. Ročníkovou akci jsme nazvali – Raketou na Mars. Vhodným místem nám byla střecha, cítili jsme se blíže k vesmíru.  Nejprve jsme se rozdělili do skupin podle planet a dali jsme dohromady jejich názvy rozmístěné po střeše.  Dále jsme ve třídě pomocí matematických příkladů složili obrázek rakety. A na závěr si každý prvňáček vyrobil svoji vlastní raketu. 

(Vyz)