Setkání s umělcem

V prvním dubnovém týdnu třídy 9. A a 9. B v rámci výtvarné výchovy navštívily galerii, aby se seznámily s životem a dílem malíře a grafika Zdeňka Šindlara. Výstava byla uspořádána k jeho osmdesátinám. Velkým překvapením pro děti i vyučující byla přítomnost samotného autora vystavených děl. Žáci a žákyně si nejdříve prohlédli výstavu a vyplnili pracovní listy. Nejvíce se jim líbilo zachycení atmosféry v Benátkách, Dubrovníku a Istanbulu, Obelisk a Bílý dům ve Washingtonu, Chrám svatého Víta v Praze a místa z okolí Jičína – Kost, Humprecht či Radim. Potom pan Šindlar ochotně odpovídal na jejich dotazy a vyprávěl o své práci. Dozvěděli se například, že jeho nejoblíbenější technikou je litografie a že jeho dosud poslední zakázkou bylo zachycení nejrůznějších míst a zákoutí Prahy. Paní učitelky poděkovaly panu Šindlarovi, popřály mu k jubileu a dodatečně zaslaly přání a malý dárek. Pro všechny byla návštěva galerie a zejména setkání s umělcem zážitek.

(Ví)