BESEDA V KNIHOVNĚ

Ve středu 17. dubna 2019 někteří deváťáci navštívili jičínskou knihovnu, aby se setkali s paní Michaelou Vidlákovou, která jako šestileté židovské dítě musela těsně před Vánocemi v roce 1942 společně se svými rodiči nastoupit do transportu a odjet do terezínského ghetta. Paní Vidlákovou doprovázel pan Radek Hejret, který s dětmi nejdříve besedoval o antisemitismu a holocaustu. Po přestávce vyprávěla o svém pobytu v Terezíně paní Michaela Vidláková. Své vyprávění doplnila obrazovým materiálem. Rodina měla štěstí v neštěstí, že díky dvěma okamžikům přežila. Tatínek uvedl, že je tesař, kterých bylo v Terezíně zapotřebí, přestože byl výrobcem kožešin. Jako důkaz své zručnosti předvedl pejska Pluta, kterého vyrobil své dceři k pátým narozeninám. Má ho dodnes vystaveného v knihovně. Před transportem do Osvětimi na podzim roku 1944 tatínka zachránil vichr, který poničil střechu, kterou bylo třeba opravit. Děti se zaujetím poslouchaly. Měly možnost se ptát. Na závěr besedy žákyně 9. A přednesla báseň Motýl a žákyně 9. B předaly paní Vidlákové květiny a vlastnoručně vyrobený dárek. Je obdivuhodné, že tolik cestuje, aby se setkala s mladými lidmi a vyprávěla jim svůj příběh.

(Ví)