Sportovní akce projektu 100 let republiky

V rámci našeho celoročního projektu jsme se v měsíci dubnu zaměřili na sport. Připomněli jsme si, že součástí naší historie byly i sokolské slety, které byly v období let 1955 – 1985 nahrazeny spartakiádami. Tři dívčí skupiny ze 7. A, 7. B a 8. A si připravily pod vedením svých tělocvikářů J. Jedličky a L. Vinkláře skupinová cvičení s tyčemi či obručemi. Všechna vystoupení připravovaná několik měsíců byla předvedena v tělocvičně spolužákům a odměněna zasloužilým potleskem.

(Jir)