Muzeum 5.D

V průběhu dubna a května  žáci 5. D třídy opakovaně navštíví Regionální muzeum v Jičíně v rámci programu Človíček. Zatím se děti seznámily s prostory muzea, které nejsou běžně dostupné. Dozvěděly se, odkud se věci v muzeu vzaly, kde jsou uchovávány, jak se registrují. Dnes již ví, co je to přírůstková kniha, co znamená slovo depozitář, jak vypadá knihovna se starými knihami o Jičínsku a co je to restaurování.

Na druhém setkání se děti seznámily se životem lovců mamutů v okolí Jičína. Ví, kde byla zajímavá naleziště např. mamutích stoliček, kdo byli lidé vypíchávané keramiky a popelnicových polí, jak tito lidé žili, oblékali se a jaké měli zvyky, umělecké projevy, nástroje.

Velmi zajímavý, inspirativní a hlavně poučný program si pro nás hravou formou připravila paní Grusová, zaměstanankyně muzea. Již teď se těšíme na další návštěvu na téma Život na hradech.

(Pátková)