Ekologický kurz 

Mezi dny 24. 4. – 26. 4. jsme se (žáci 6. C a 6.D) spolu s pedagogy  H. Havlovou, K. Dvořákovou a O. Splítkem zúčastnili ekokurzu na Pecce. Celým pobytem probíhala celotáborová soutěž, skládající se z několika menších soutěží. První den jsme jeli do Zoo ve Dvoře Králové, kde proběhla první soutěž, následně v kempu (po ubytování)  druhá. Výtvarně jsme tvořili erby a názvy družstev. Večer jsme luštili různé kvízy s ekologickou tematikou. Druhý den jsme šli na hrad Pecka, kde jsme byli na prohlídce sklepení. Po návratu do kempu proběhly další dvě soutěže. Večer jsme zpívali za doprovodu kytary. Třetí den jsme poznávali rostliny v soutěži Botanik, poměřili jsme síly ve sportovním klání družstev a na závěr se konalo vyhlášení celotáborové soutěže – vyhráli „Ekáči na pekáči“ ve složení J. Juhás, D. Kaňka, J. Sauer a D. Skopár. Počasí se vyvedlo, ve volném čase jsme hráli různé hry (fotbal, házení s míčem, atd.), bylo to tam super.

(Dominik Kaňka 6.C, Dv)